Den kommunale topleder kan ikke vide alt om digitalisering

Kravene til den digitale kommunaldiretør er voksende. Men det er i dag ikke muligt for en kommunal topleder at have detaljekendskab til hele digitaliseringsområdet, mener kommunaldirektør Helene Bækmark, Faaborg-Midtfyn Kommune

Detaljer

Den digitale topleder kan ikke være nede i alle detaljer om kommunens digitalisering, mener kommunaldirektør, Helene Bækmark

Digitalisering: Hver dag bruger kommunerne millioner af kroner på indkøb og drift af digitale løsninger. Digitaliseringsomkostningerne spiller en stadig større og større rolle på budgettet – og stiller demed også stadigt større krav til de topledere, som styrer budgetterne inden for de politiske rammer. 

Derfor har SamfundsDesign spurgt en række digitale kommunaldirektører om, hvordan de ser på de nye kompetencekrav og udfordringer.

Helene Bækmark er uddannet cand. jur. Hun har blandt andet arbejdet i Undervisningsministeriet som fuldmægtig, som vicekontorchef samt kontorchef i Kontoret for uddannelse, kompetence og ledelsesudvikling i KL.

I fem år var Helene Bækmark direktør for Pleje, sundhed og arbejdsmarked i Fredericia Kommune, hvorefter hun kom til Odense, hvor hun var administrerende direktør for Ældre- og Handicapforvaltningen. I 2015 tog hun springet til kommunaldirektør i Faaborg-Midtfyn Kommune.

For kommunaldirektør Helene Bækmark, Faaborg-Midtfyn Kommune, er det vigtigste for hende på it- og digitaliseringsområdet at være godt orienteret om muligheder og status på igangsatte initiativer, ligesom hun ser det for helt centralt at have et overblik over fremtidige strategier og større projekter.

- Det er vigtigt at være organiseret på en sådan måde, at digitale projekter og egne/nationale strategier bliver håndteret korrekt – efter nuværende og kommende lovgivning og forordninger, bl.a. EU persondata forordningen.

Det er ikke muligt for en topleder at have detaljekendskab til hele digitaliseringsområdet. Det er derfor nødvendigt at have en governance-model, der sikrer, at it- og digitaliseringsområdet bliver behørigt behandlet og hørt, og at rådgivningen til topledelsen er tilgængelig og relevant i de respektive situationer.

Føler du, at du er under et digitalt pres, og i givet fald hvordan? 
Nej, ikke under et pres, men en opmærksomhed på, at en forudsætning for at lykkes med kommunens udviklingsplaner og at kunne levere en god og korrekt service til medarbejdere og borgere kræver, at vi har en plan for, hvordan vi vil digitalisere og i hvilken takt.

Hvad er det for udfordringer, I står med ift. it og digitalisering?
Det er ofte en meget stor opgave at tilfredsstille alle digitale ønsker, dels på baggrund af en stram økonomi, dels med de ressourcer, som vi råder over til at drive processer og projektlede de forskellige initiativer.

Der vil formentlig aldrig være ressourcer nok til at efterkomme alle ønsker, hvorfor der er behov for en prioritering af de forskellige ønsker og initiativer.

En anden udfordring er, at digitale initiativer skal implementeres og en massiv uddannelse ofte skal finde sted. Det er derfor vigtigt at ”beskytte” organisationen imod en massiv udrulning af mange digitale initiativer på samme tid.

Hvordan klarer I de udfordringer i Faaborg-Midtfyn Kommune?
Kommunen har etableret et digitaliseringsnetværk med  eksperter og superbrugere fra alle koncernområder. Netværket behandler ofte henvendelser og ønsker, som kvalificeres og fremsendes til ”Teknologirådet”, der er et overordnet råd – bemandet med chefer/beslutningstagere.

Teknologirådet behandler og anbefaler alle tværgående digitale initiativer og har til opgave at kvalificere projekterne inden de forelægges koncernledelse/direktion.

Hvor er de værste forhindringer?
Nu er det jo it, så fejlmulighederne er til stede. Dog vil det efter min opfattelse altid være de organisatoriske og kulturelle ændringer, som er nødvendige for at lykkes, der er det vanskeligste.

Hvad gør I for at være up-to-date?
Vi gør rigtig meget for at deltage aktivt i alle de netværk og kredse, hvor it og digitalisering behandles. Vi opkvalificerer og uddanner meget gerne, og vi er meget målrettede på netop de kompetencer i ansættelsessituationen.

Hvad er de vigtigste kompetencer for en kommunaldirektør?
At have en bevidsthed om, at man personligt er forældet og bagud, når det kommer til at forstå den digitale verden, fordi man er over 25 – eller hvor grænsen går nu om dage for, om man er immigrant eller indfødt i den digitale verden.

Og samtidig at vide, at man er foran en betragtelig del af befolkningen, og at det samtidig ofte er den del af befolkningen, der har mest brug for en kommune. Der ligger dermed en dobbelt forpligtelse på én som topchef og som øverste designer af kommunens interaktion med omverdenen.