Seks tips til at undgå lønrod

Hver gang fagforeningerne kører kampagner, der opfordrer medlemmerne til at tjekke deres lønsedler, bliver der opdaget mange fejl. Her er seks tips, der kan afhjælpe lønrodet.

Planning

Større opmærksomhed på lønsedlen fra både lønmodtager og arbejdsgiver, samt et moderne løn- og vagtplansystem kan reducere antallet af fejl betragteligt. Foto: Getty Images

Hver fjerde danske lønmodtager har inden for det seneste år opdaget fejl i deres lønseddel. Det viser en undersøgelse som YouGov foretog for metroexpress/BT i starten af 2017.

Blandt fejlene er manglende løn for overarbejde, placering på et for lavt løntrin eller rod i antallet af brugte feriedage.

- Det er alt for mange og ikke mindst helt unødvendige fejl, mener konsulent, Kirsten Folke, EG Silkeborg Data.

Hun peger på, at større opmærksomhed på lønsedlen fra både lønmodtager og arbejdsgiver, samt et moderne løn- og vagtplansystem kan reducere antallet af fejl betragteligt.

- For mig at se bør der slet ikke opstå fejl i det omfang, som undersøgelsen antyder, siger Kirsten Folke, der har seks gode råd til, hvordan de mest oplagte fejl undgås, tre til lønmodtageren og tre til arbejdsgiveren.

Kend dine rettigeheder- og pligter
Først og fremmest skal lønmodtageren kende sine rettigheder og pligter.

- Mange fejl opstår, fordi lønmodtageren ikke har sat sig ind i sin egen overenskomst, og de arbejdstidsregler, der er gældende. 

Det kan betyde, at man fx er sat til et forkert anciennitetstrin eller mangler tillæg for faglige kvalifikationer. Flere fagforeninger som fx Dansk Sygeplejeråd har udviklet værktøjer, hvor det er let at tjekke hvilken løn man skal have, så man kan sammenligne med sin egen lønseddel.

Tjek lønsedlen
Dernæste skal man huske at tjekke sin lønseddel regelmæssigt: 

- I dag får rigtig mange lønmodtagere deres lønseddel leveret i e-Boks. Det er et potentielt problem, fordi vi ved, at op imod 20 % af danskerne glemmer at tjekke post i deres e-Boks.

Derfor ser de kun på tallet på bankkontoen og glemmer at tjekke detaljerne på lønsedlen, hvor de kan se, hvordan lønnen er sat sammen. Her kan man hurtigt opdage, hvis der fx er beregnet for mange feriedage, skrevet for få timer på, eller hvis kommunen har glemt at indbetale pension. Et simpelt kig på lønsedlen vil ofte kunne afsløre den form for åbenlyse fejl, siger Kirsten Folke.

Hav styr på dine vagter
Selv om man er fastansat, kan selv små forskydninger i vagtplanen også være kilde til fejl på lønsedlen: 

- Mange overenskomster er i dag skruet sammen, så det ikke er ligegyldigt, hvornår og hvor mange timer man har arbejdet.

Fx kan færre timer med aften- eller nattillæg på en måned, reducere lønnen. Omvendt kan man gå glip af penge, som man har krav på, hvis en vagt ændres i vagtplanlægningssystemet. Så det er altid vigtigt at holde styr på sin vagtplan og tjekke efter på lønsedlen, om man rent faktisk har fået for de timer, som man var på arbejde, forklarer Kirsten Folke og understreger, at det også er helt grundlæggende at gå til sin planlægger eller leder, hvis der er uoverensstemmelser med lønsedlen:

- Ofte er det, man opfatter som fejl eller snyd med en lønseddel, ren og skær misforståelser. Så hvis man undrer sig over en lønudbetaling, så spørg de ansvarlige. Den korrekte løn kommer kun, når der er et korrekt grundlag for lønudbetalingen, mener Kirsten Folke.

Hold øje med vagtplanlægningen
Selv om det først og fremmest er den enkelte medarbejder, som kan tjekke om lønsedlen er korrekt, så hviler der naturligvis et særligt ansvar på arbejdsgiveren, der jo skal sørge for, at medarbejderen får den betaling for sit arbejde, som vedkommende har krav på.

- I dag findes der heldigvis vagtplanlægningssystemer, hvor man kan få et komplet overblik over, hvordan lønkronerne anvendes og udløses i forbindelse med diverse skæve vagter og i forhold til de forskellige overenskomsters særlige krav. Derfor er det helt afgørende, at arbejdsgiveren har et up-to-date it-system, løbende følger med, i om alt går rigtigt til og tager hånd om at sikre, at lønkronerne anvendes optimalt. Der er jo ingen grund til at udbetale overarbejdspenge til den ene medarbejder, hvis den anden er i underskud af normtimer.

Kompetente medarbejdere
Arbejdsgiveren skal også sikre sig, at de administrative lønmedarbejdere har de rette kompetencer. Og det kan være lettere sagt end gjort.

- På de helt store offentlige arbejdspladser med løneksperter placeret på et centralt lønkontor er opgaven måske overkommelig. Men på de mindre enheder, hvor lønnen administreres lokalt, kan det være svært at holde trit med ændringer i love, overenskomster og arbejdstidsregler.

Her har arbejdsgiveren en helt særlig opgave med at holde lønmedarbejdernes faglige viden opdateret eller sikre sig den fornødne viden udefra.

For hvis de mange små og store ændringer ikke indarbejdes løbende, kan man risikere pludselig at stå med et hav af store og små sager, der skal redes ud. Så når fagforeningen gennemfører løntjek, kan det koste dyrt for arbejdsgiveren, siger Kirsten Folke.

Inddrag medarbejderne
Endelig er det vigtigt, at arbejdsgiveren husker at inddrage medarbejderne.

- Lige som lønmodtagerne skal huske at gå til chefen, hvis de synes, der er noget galt med deres lønseddel, ja så skal arbejdsgiveren også huske at involvere medarbejderene, så de kender rammerne for arbejds- og vagtplanlægningen, siger Kirsten Folke:

- Vagtplanerne bør altid lægges, så medarbejderne hverken præsterer for få eller for mange timer i forhold til de timer, de får løn for inden for de aftalte normperioder.

Uanset fejlkilden, så skal leder og medarbejder tale sammen, afstemme forventningerne og dele deres viden om de gældende regler, så arbejdsgiveren får flest arbejdstimer ud af lønkronerne, og lønmodtageren får den aftalte betaling for sin arbejdsindsats.

Det må i sidste ende være i begge parters interesse og et fælles ansvar, siger Kirsten Folke, EG Silkeborg Data.