Ressourceplanlægning - Gør op med sygehusenes planlægningssiloer

Et moderne sygehus som OUH beskæftiger lige så mange mennesker, som der bor i en typisk provinsby. Derfor er vagtplanlægning og ressourceplanlægning en kunstart i hverdagen, hvis både patient, læge og alle øvrige behandlere skal være på det rigtige sted på samme tid.

Ressourceplanlægning-sygehus-vagtplanlægning-sundhedsvæsen

Uanset om man ser på vagtplanlægning i Norge, Sverige eller Danmark, så må man konstatere, at fremmødeplaner ofte lægges for hver enkelt faggruppe og desværre også isoleret for hver enkelt faggruppe og afdeling. Foto: Piron Guillaume/Unsplashed

Ressourceplanlægning: Hvis ressourcerne på det moderne sygehus skal udnyttes optimalt, må ledelsen tage et nødvendigt opgør med den eksisterende silotænkning indenfor faggrupper og afdelinger.

- Uanset om man ser på vagtplanlægning i Norge, Sverige eller Danmark, så må man konstatere, at fremmødeplaner ofte lægges for hver enkelt faggruppe og desværre også isoleret for hver enkelt faggruppe og afdeling. I praksis hænger det slet ikke sammen med det moderne sygehus behov, hvor den effektive indsats omkring en borger typisk afhænger af et højt specialiseret team, der skal supplere hinanden i situationen og være på rette tid og sted, mener CEO Tobias Bøggild-Damkvist, Nordic Healthcare Advisory.

Et klassisk resultat af den manglende koordinering er en situation, hvor lægen er på konference, men dette er ikke kommunikeret til sengeafsnittet eller resten af lægegruppen, hvilket fører til, at udskrivninger forsinkes og indlæggelser forlænges unødigt.

Skæv prioritering i vagtplanlægning

Vagtplanlægning bærer på mange sygehuse også præg af være foretaget decentralt, det vil sige helt ude i den operative enhed, lige som lægernes ønsker og behov ofte prioriteres i planlægningen, uanset at mange faggrupper skal arbejde tæt sammen, hvis de skal have succes med opgaveløsningen, fx i forbindelse med en kompliceret operation.

- I sidste ende forringer den manglende koordination mellem faggrupperne og på tværs af enheder derfor den organisatoriske kapacitet, siger Tobias Bøggild-Damkvist, der har haft lejlighed til at analysere arbejdet med vagtplanlægning i de nordiske lande i forbindelse med udarbejdelse af en række rapporter om emnet.

Kræv bedre planlægningsværktøjer

For Tobias Bøggild-Damkvist består en del af løsningen i at stille større krav til de digitale planlægningsværktøjer, som bliver stillet til rådighed for vagtplanlæggere og koordinatorer på sygehusene.

- I dag er det faktisk muligt at få løsninger, der integrerer den tværgående planlægning og styring og gør op med den traditionelle funktions- og fagopdelte planlægning. Det betyder, at både ledere og planlæggere får en langsigtet og en dag-til-dag oversigt over bemanding og arbejdsbelastning på tværs af faggrupper og enheder.

I sidste ende betyder det ikke alene mere realistiske og bedre koordinere vagtplaner, det kan også reducere udgifter i millionklassen til overtid, vikarforbrug og sygefravær på sygehusene, siger CEO, Tobias Bøggild-Damkvist, Nordic Healthcare Advisory.

Demografien ændrer sig

Det synspunkt understøttes af den engelske tænketank The King’s Fund, som i sin rapport, Workforce Planning in the NHS,  peger på behovet for udvikling af arbejdsstyrken i det engelske sundhedsvæsen for at imødekomme ændrede demografiske vilkår og fremtidens behov og krav til behandling og pleje. 

The King’s Fund peger på to vigtige drivere af behovet for at sikre den korrekte tilgængelige arbejdsstyrke i sundhedsvæsenet. 

Den første driver er at sikre den nødvendige tilgængelighed af rette kompetencer. Mangel på rette kompetencer betyder, at patienternes behov ikke kan imødekommes og, at kvaliteten af behandlingen og pleje falder, mens en for stor arbejdsstyrke vil resultere i arbejdsløshed og ressourcespild.

Den anden driver er et ønske om at udvikle organisering og den måde sundhedsydelserne leveres på, som i højere grad skal kunne håndtere mere komplekse patientbehov og forløb, der går tværs af organisatoriske grænser. Det kræver en arbejdsstyrke, som kan håndtere en større bredde af opgaver og sikre en øget koordinering og samarbejde på tværs af faglighed og organisation.

- Hvis målet er at sikre en bedre koordinering af en stadigt mere knap ressource i forhold til behovet, så er sygehusene nødt til at investere i langt mere sofistikerede ressourceplanlægningssystemer end de har i dag, siger Tobias Bøggild-Damkvist, Nordic Healthcare Advisory.

Inspirationskatalog og whitepaper

Eksemplet fra den engelske tænketank The King’s Fund stammer fra et inspirationskatalog, som Epikon og Implement Consulting Group A/S har udarbejdet i forbindelse med rapporten, Optimal anvendelse af personaleressourcer, for Danske Regioner.

Det er et inspirationskatalog med eksempler på konkrete indsatser, metoder og værktøjer, som kan anvendes styring af personaleressourcer på hospitalerne.

Inspirationskataloget dækker både eksempler på overordnede metodikker til, hvordan den samlede håndtering af personaleanvendelsen kan gribes an over til mindre indsatser og metoder, som er rettet mod dele af arbejdet med personaleanvendelsen.

Læs også whitepaper, "Udviklingstendenser og muligheder inden for vagtplansystemer".