Derfor er OPS en nødvendighed

OPS, offentlig-privat samarbejde, er mere end blot en anden form for samarbejde mellem kunde og leverandør. OPS er en forudsætning for, at vi kan forsvare og bevare velfærdssamfundet. Læs klummen af divisionsdirektør Johnny Iversen, som du kan møde på OPS-Scenen på Folkemødet fredag den 15. juni klokken 11.45.

Johnny Iversen - Profil

Når dialogen er tæt i hverdagen, hvad skal vi så med begrebet offentlig-privat samarbejde, spørger divisionsdirektør Johnny Iversen, EG Citizen Solutions. Foto:EG

OPS: Digitaliseringen af det offentlige betyder, at en lang række offentligt ansatte hver eneste dag er i tæt kontakt med de private it-leverandører. 

Størsteparten af kontakten foregår på det rent operative niveau, hvor brugerne af de kørende løsninger og virksomhedernes konsulenter og supportorganisationer håndterer hverdagens opgaver. 

En anden tæt dialog forekommer typisk, når der skal købes nye systemer ind, eller i de særlige projektorganisationer, der skal implementere de nye løsninger i kommuner og regioner. 

Spørgsmålet er derfor: Når dialogen er så tæt i hverdagen, hvad skal vi så med begrebet offentlig-privat samarbejde?

Digitalisering kræver OPS

Svaret er lige så retorisk som spørgsmålet. Offentlig-privat samarbejde som samarbejdsmodel er en nødvendighed.

Det offentlige kan ikke alene nå deres mål om bedre og mere velfærd, bedre service til borgerne og samtidig til en konstant lavere omkostning. Divisionsdirektør Johnny Iversen, EG Citizen Solutions

For det offentlige kan ikke alene nå deres mål om bedre og mere velfærd, bedre service til borgerne og samtidig til en konstant lavere omkostning. 

Det kræver bl.a. digitalisering og ibrugtagning af nye teknologier. Her kan private virksomheder i stor grad være behjælpelige med at nå det offentliges mål – som leverandør af ydelser, men i lige så høj grad som sparringspartner for det offentlige.

I den private sektor har man allerede i en del år i større grad indbudt specialiserede teknologivirksomheder til at hjælpe med at optimere processer og arbejdsgange – tænke smartere og inddrage ny teknologi. 

På samme måde kan det offentlige heller ikke alene stå med hele ansvaret for den digitale transformation. Det offentlige skal i langt højere grad end i dag søge hjælp fra den private sektor, som har erfaringerne og den innovative teknologiforståelse både fra det offentlige og fra ledende virksomheder i helt andre brancher. 

Læs mere: Om offentlig-privat samarbejde

Leverandørerne kender ansvaret

I EG Citizen Solutions betragter vi os som en nøglespiller i forbindelse med it til det offentlige. Selvfølgelig vil vi gerne tjene penge, men vi har også et helt grundlæggende ønske om at bidrage til den digitale transformation af det offentlige, fordi vi mener, at det er vigtigt for samfundet, og fordi vi kan.

Vi ønsker at hjælpe vores offentlige kunder med at nå deres mål ved hjælp af de softwarepakker og moduler, vi har udviklet. En af kongstankerne i EG, som vi indprenter vores medarbejdere, er, at vi skal hjælpe vores kunder med at realisere deres mål ved hjælp af vores brancheviden. 

Samtidig har vi i EG helt klart noget at byde ind med, idet vi har mange års erfaring inden for den offentlige sektor, og vi har hjulpet mange kommuner og regioner med at nå deres mål ved brug af vores viden og produkter.

Blot for at nævne et par eksempler leverede vi løbende de selvbetjeningsløsninger, som kommunerne skulle bruge i forbindelse med de store bølgeplaner, vi digitaliserede arbejdet med VUM, Voksenudredningsmetoden, på det specialiserede socialområde, og vi leverer de løn- og vagtplansystemer, der sikrer, at de sparsomme ressourcer bliver planlagt og udnyttet bedst muligt.

Alt sammen opgaver, der kommer den enkelte borger til gavn, og hvor det offentlige stod med opgaven og ønsket, men manglede de tekniske færdigheder til at løse opgaven selv.

Læs artiklen: Om Voksenudredningsmetoden og DHUV-projektet

OPS er vejen frem

Derfor mener vi, at offentlig-privat samarbejde ikke alene er en mulighed, men vejen frem. Den vej skal banes gennem et godt og tillidsfuldt samarbejde.

Et sådant samarbejde karakteriseres ofte ved, at hver part i samarbejdet får noget ud af det. 

Det mener jeg også skal være gældende i det offentlig-private samarbejde. Der skal være en gensidig respekt for, at hver part får realiseret de individuelle mål, som de har med samarbejdet. Det betyder, at leverandøren skal være professionel og tilbyde noget reel værdi i samarbejdet, som det offentlige kan få gavn af. 

Samtidig betyder det, at det offentlige skal acceptere, at private virksomheder er virksomheder, der skal generere en profit. Derfor skal samarbejds- og aftalevilkår være acceptable for både det offentlige og det private. 

Læs mere: Lad os sammen digitalisere det offentlige Danmark

Se video: Hvad kan data og analytics gøre for det offentlige?

Mød Johnny Iversen på Folkemødet: Se program for OPS-Scenen