Kommunaldirektørens tre vigtige digitale roller

Man behøver ikke være digitalt toptunet og med på det nyeste beat for at blive topchef i det offentlige. Til gengæld skal man være helt klar over de forskellige roller for en kommunaldirektør, som er vigtige omkring digitalisering, mener chefkonsulent i Muusmann.

Digitale roller

Viden og erfaring om it og digitalisering kan være med til at styrke en kandidat, men det er ikke et absolut krav til den moderne kommunaldirektør, mener chefkonsulent Hans Nikolaisen, Muusmann. Foto: Getty Images.

Hans NikolaisenChefkonsulent Hans Nikolaisen har med fem år som kommunaldirektør i Randers Kommune og 11 år som økonomichef i Aarhus Kommune en rigtig god ballast til at kunne rådgive kommunaldirektører og topledelserne i de danske kommuner.

Han er derfor særligt optaget af en fortsat udvikling af den offentlige styring i en tæt dialog mellem den politiske og administrative ledelse.

Den digitale strateg
I forhold til it og digitalisering, mener han, at der er tre forskellige platforme, eller roller, som er vigtige for en kommunaldirektør:

- Den overordnede digitale dagsorden handler om, hvor bevæger det offentlige, den fælles offentlige it-strategi sig hen? Det er bl.a. digitaliseringsprojekter, der er kæmpe store, hvor staten og kommunerne og KL går sammen.

I Danmark har vi gjort en rigtig stor indsats her for at sikre, at det offentlige er kommet langt, og det er der kommunaldirektører, der engagerer sig meget i. Ikke alle 98, men der er en del der er frontkæmpere i styregrupper mm., hvor de kæmper for den digitale dagsorden, siger Hans Nikolaisen.

En topchef skal vise vejen
Den anden rolle er indadtil i organisationen i sin egen kommune, hvor man bliver målt på, hvad man gør for at understøtte it-projekter og arbejde med forandringsledelse.

- Det har mange facetter. Et element kan være, hvor aktivt man engagerer sig i de store udviklings- og implementeringsprojekter. Det er der nogle, der holder sig langt væk fra, og andre kaster sig ind i det. Hvordan bruger man det selv? Bruger man det aktivt eller holder man sig fra det?

Som topchef er man med til at sende et signal hele vejen ned i organisationen, og som topchef er man nødt til at gå ind i det i en eller anden grad for at vise vejen, mener Hans Nikolaisen.

Han roser samtidig nogle af kommunaldirektørerne, fordi de engagerer sig i samfundsdebatten om digitalisering og dermed er med til at skubbe til en udvikling der gør, at Danmark på mange måder er et ret digitalt foregangsland.

SoMe-kommunaldirektøren
Kommunaldirektørens tredie digitale rolle er et vigtigt område i rivende udvikling, nemlig de sociale medier.

- Det er for langt langt de fleste kommunaldirektører rigtig rigtig svært. Hvordan skal man begå sig og hvordan følge med? Det mest almindelige er Facebook – det er rigtig svært at være der som topchef, fordi man har nogle politikere, der sidder ved siden af. Du kan dårligt sige ret meget, kun høfligheder og almindeligheder. Du kan måske referere til DI's nye undersøgelse, der siger, at nu ligger kommune x sådan, og kommune y sådan – men det er svært at sige noget med holdning, mener Hans Nikolaisen, og indrømmer, at han som topleder selv var kejtet over for at bruge Facebook som et arbejdsredskab.

Andre medier – især LindedIn har et mere fagligt sigte, og er langt bedre egnet som et arbejdsredskab – til gengæld kommer det ikke bredt ud til alle medarbejdere og borgere og virksomheder.

Han råder nye kommunaldirektører til fra starten at forberede sig på, at det helt sikkert er noget, direktøren skal snakke med sin borgmester om , og måske også udvalgsformænd – hvilket rum forventer de, at man har? Hvor aktive forventer de, at man er på Facebook og også fortælle om de klare dilemmaer, der er ved at man går ind i det rum.

- Så man får rollerne og forventningerne afstemt på forhånd. Det vigtigste er at forholde sig til det. Jeg holdt mig væk fra en offentlig brug af Facebook i Randers, men snakkede med min borgmester om det. Det tror jeg er vigtigt.

Digitalisering er én ingrediens blandt mange
Hans Nikolaisen har deltaget i diverse fora med chefer i staten, og de fleste er kejtede over for sociale medier.

- Jeg har mødt chefer, der er helt blanke på det og ikke engang har en profil hverken på Facebook eller LinkedIn. I staten har man jo ligesom sagt, at ministrene godt kan få en Facebookprofil, og at man godt kan blive understøttet af administrationen ud fra den præmis, at profilen tilhører ministerembedet. Kommer der en ny minister i morgen, træder vedkommende ind og bliver betjent. Men derimod er det en helt anden snak med en minister med en personlig Facebookprofil – så skal man selv finde ud af det, siger Hans Nikolaisen.

Ellers pointerer han, at det vigtigste for kommunaldirektører er at kunne se forandringer i det offentlige og den enkelte kommune. At kunne skabe en agil organisation og kunne gennemføre sådanne forandringsprojekter. Det er enormt vigtigt.

- Nogle gør det ved at kaste sig ud i ledelsen og styringen af det, andre gør det med også selv at supplere og bruge systemerne. Mange kommunaldirektører engagerer sig derfor i det første ben, og de gør det godt, siger han.

Han pointerer, at digitalisering er én ingrediens blandt mange andre:

- Viden og erfaring om it og digitalisering kan være med til at styrke en kandidat, men det er ikke et absolut krav. Der er så mange andre ting i spil: betjening af det politiske niveau, de faglige og personlige egenskaber man har ift. at kunne betjene det politiske niveau på en sober og kvalificeret måde.

Samarbejde med erhvervslivet, samarbejdet med medarbejderne, samskabelse med borgere, ja der er mange andre ting på dagsordenen. Det at have erfaring med ledelse, at kunne lede gennem andre, de gode samarbejder i direktionen, hvor man udvikler ting sammen. Det står langt højere end digitalisering, fastslår Hans Nikolaisen.