Staten bør have sin egen chefenterprisearkitekt

Hvis staten bliver bedre til at definere og kravspecificere it-projekterne, kan man sagtens udbyde udviklingen og driften til private aktører.

Arkitekt

Hvis staten vil have succes med deres it-projekter, bør man støtte sig til fagdisciplinen enterprisearkitektur

"Det er en illusion, at det offentlige blot kan købe færdige it-løsninger hos private udbydere, mener Lise Gerd Pedersen, der er selvstændig IT- og enterprise arkitekt.

Hvornår indser de offentlige topledere, at de er nødt til at tage ejerskabet til offentlig IT på sig og støtte sig til fagkundskaben, fortsætter Lise Gerd Pedersen, der i en kronik i Jyllands posten slår et slag for, at vi begynder at skelne mellem anskaffelse af specifikation af it-systemer og udvikling/drift af samme:

"Hvis staten bliver bedre til at definere og kravspecificere it-projekterne, kan man sagtens udbyde udviklingen og driften til private aktører. Der er ikke behov for at genopfinde Datacentralen og Kommunedata".

Hvis staten vil have succes med deres it-projekter, opfordrer Lise Gerd Pedersen til, at man støtte sig til fagdisciplinen enterprisearkitektur. Hun foreslår helt konkret, at staten ansætter en chefenterprisearkitekt i Statsministeriet med det overordnede ansvar for enterprisearkitektur i staten.

"Vedkommende skal referere til departementschefen og have et antal dygtige fagfæller til sin rådighed. Dette hold af enterprisearkitekter skal udarbejde nødvendige centrale retningslinjer og fungere som et rejsehold for statens institutioner", skriver Lise Gerd Pedersen .

Ifølge Lise Gerd Pedersen vil et sådant rejsehold både kunne sikre, at centrale beslutninger efterfølges, være billigere ressourcer for institutionerne end eksterne konsulenter og vil endelig kunne eskalere eventuelle uhensigtsmæssige lokale beslutninger til chefarkitekten.

Læs hele Lise Gerd Pedersens kronik i Jyllands-Posten. 

Annonce