Digitaliseringen kalder på nye lederkompetencer

Kommunaldirektørens udfordringen er, at det ikke er organisationen, der skal løse alle opgaver. Opgaveløsningen sker i samskabelse med andre aktører og de borgere, som man er sat i verden for at servicere. Samskabte løsninger kalder nemlig på et helt nyt mind-set, mener COK-afdelingschef.

LEARN

Der er kamp om kalenderen hos topledelserne, og tid er en meget knap ressource i kommunerne. Foto: Getty Images

- Det handler om at give noget af magten og ansvaret tilbage til borgerne, starter Claus Damgaard og fortsætter overvejelserne:

- Det er så nemt for os alle sammen at skubbe det derhen, hvor der er en organisation, der laver det for en. Måske skal man kigge på, om det er rigtigt, at det offentlige skal løse de mange opgaver, der findes i dag.

Måske skal man selv i stigende grad tage ansvaret som borger. Det er en rigtig stor udviklingsdagsorden, tror jeg, og her spiller kommunaldirektøren en afgørende rolle, siger afdelingschef i COK, Claus Damgaard.

Han pointerer, at nu er tiden inde til at omsætte den samskabte velfærd til faktiske resultater i lokalsamfundet og på den kommunale bundlinje. Og det må topledelsen stå i spidsen for at implementere.

- Det kalder også på et stærkt digitalt afsæt, som kan skabe fundamentet for fremtidens velfærd. Digitalisering kalder på helt nye faglige og personlige kompetencer hos både ledelse og medarbejdere, mener Claus Damgaard.

COK er som kommunernes egen forening sat i verden for at understøtte den kommunale udvikling og opgavevaretagelse gennem praksisnær uddannelse.

Claus Damgaard begyndte i maj 2017 i COK efter at have været kommunaldirektør i forskellige kommuner siden 1997.

- Jeg brænder for det område og kender rigtig mange mennesker ude i kommunerne. I COK laver vi koblingen til at tage afsæt i egen organisation derhjemme og stiller skarp på, hvordan er det, du agerer som leder, fortæller han, og tilføjer:

- Der er ikke noget bevis for, at du bliver en bedre leder, fordi du tager en uddannelse.

Han påpeger det skisma, at mange kommunale ledere gennem årene er blevet ansat uden uddannelse, og det har han bl.a. selv været med til.

- Det gør man jo ikke med skolelærere, sygeplejersker og lignende – men det gør man med ledere. Det er et paradoks, men omvendt er det vigtigt, at du har en faglighed og et fundament at hvile på. Ellers kan du ikke lede en gruppe.

Kamp om direktørernes kalender
Der er kamp om kalenderen hos topledelserne, og tid er en meget knap ressource i kommunerne.

- Vi snakker meget e-learning, fordi der er kamp om tiden og kalenderen hos alle.

I gamle dage kunne man tage af sted på et ugekursus og lære en masse der og så komme hjem igen godt opladet. I dag taler vi om én højst to dage ad gangen – mere er der ikke tid til i kalenderen. Det stiller nogle helt andre krav til kurser og uddannelser.

De knappe ressourcer på tid og penge betyder, at COK oplever en stor stigning i antallet af rekvirerede forløb.

- Kommunerne vil ikke have hyldevarer. De afvikler det hjemme i kommunen og er helt inde i maskinrummet i forhold til selv at være med til at bestemme både indhold og processer. En kommune har simpelthen ikke råd til at sende flere hundrede medarbejdere på kursus væk fra organisationen. De vil have skræddersyede forløb, der passer deres behov og ønsker, fortæller Claus Damgaard.

Fokus på forandringer
COK har i mange år kørt makkerparforløb mellem borgmester og kommunaldirektør.

- Det samarbejde skal jo fungere omkring, hvordan de driver kommunen. Både den politiske og administrative del. Og hvad angår det digitale - hvis ikke forandringer bliver forankret i topledelsen, så får de ingen gang på jorden. Der skal være en vilje til at gennemføre det.

Ledelsesinformation er digital, alt er digitalt, men indsigten i topledelse skal være på, hvor og hvordan vi kan lave forandringer i vores organisation, så den bliver mere effektiv, understreger Claus Damgaard.

Han ser digitalisering ligesom ligesom kommunens udvikling. Et fokusområde blandt mange, som topledelsen skal have, fordi en kommunes fremmeste opgave er at levere en rigtig god service til borgeren for færrest mulige penge.

- Kan digitaliseringen understøtte den udvikling, så skal man gøre det, mener afdelingschef Claus Damgaard, COK.