Digitale økosystemer giver kommunerne større frihedsgrader

De store kernesystemers tid er ved at rinde ud til fordel for digitale økosystemer, hvor mange it-leverandører samarbejder om at skabe en sammenhængende løsning. Ideen er god, hvis man blot undgår faldgruberne, mener divisionsdirektør Johnny Iversen, EG Citizen Solutions.

Johnny-Iversen-divisionsdirektør-EG

Digitale økosystemer skal sikre, at leverandørerne gør, hvad de er bedst til - og lader de andre gøre det samme. Foto: Colourbox

Digitale økosystemer: Tanken om digitale økosystemer er langt fra ny, men med monopolbruddet vælger flere og flere kommuner at gå bort fra en strategi baseret på få store kernesystemer til en mere fleksibel it-struktur. 

- Kommuner og regioner vil ikke længere finde sig i en løsning, der kan løse deres opgaver 80 %, hvis de med hjælp fra flere leverandører kan få løst deres opgaver 100 %, siger divisionsdirektør Johnny Iversen, EG Citizen Solutions.

Økosystem og kernesystem
Grundlæggende er et digitalt økosystem bygget op omkring en konsoliderende løsning, et kernesystem, der indeholder en række funktionaliteter, som skal anvendes bredt af undersystemerne, fx persondata, sager, og kalender. 

Rundt omkring denne centrale løsning kan mange forskellige leverandører byde ind med mindre systemer, der løser mere specifikke opgaver som medicinmodul, PPR-løsning, mm.

På den måde slipper kommunen for at udskifte hele sit system for at få opdateret et områdes fagsystem. I stedet kan kommunen nøjes med at ændre kravene til leverandøren af det enkelte undersystem eller afsøge markedet for nye leverandører af fx et specialmodul til vagtplanlægning, uden at gå i udbud med hele løsningen. 

Hele økosystemet bindes sammen af integrationer og udnyttelse af offentlige snitflader.

Kerneleverandøren eller kommunen står typisk for den grundlæggende funktionalitet, drift, integrationer, og strategisk samarbejde, mens tredieparts-leverandører tilfører økosystemet den supplerende funktionalitet via diverse services, komponenter og snitflader. 

Forudsætningerne for, at et økosystem hænger sammen er, at der er styr på:

  • Teknologien – både hardware og software
  • Åbne standarder – integrationer og API
  • Partner-strukturen – teknologi og services
  • Underleverandørerne og evt. konkurrenter
  • Produkter, kunder og ønsket om innovation

 - Hvis en kommune vil opbygge sin it-platform som et økosystem, er det vigtigste dog at sikre sig det nødvendige aftalekompleks, mener Johnny Iversen. 

Se videointerview med divisionsdirektør Johnny Iversen, EG Citizen Solutions, hvor han uddyber sit syn på digitale økosystemer.