Digital kommunaldirektør: Synlig ledelse og samskabelse er vigtigst

Danmark bliver beundret for sin offentlige digitalisering. Kommunaldirektørerne synes dog, at det svære ved digital ledelse er at få indarbejdet it, så effektiviseringsgevinster kan høstes, mener formanden for kommunaldirektørerne, Henrik Kolind, Roskilde Kommune.

Digital Future

Den digitale transformation stiller store krav til kommunaldirektørens evner til digital ledelse, så gevinstrealiseringen bliver en realitet i stedet for fugle på taget.

Digital kommunaldirektør: - Der er rigtig mange eksempler på digitaliseringsprojekter, hvor det bliver sjovere og bedre for borgerne, men langt færre projekter, hvor man for alvor sparer penge og bevarer en god service.

Sådan udtrykker Henrik Kolind det skisma, som nutidens kommunaldirektører sidder i. 

Henrik Kolind, Henrik Koldingformand for Kommunaldirektørforeningen, er kommunaldirektør på 18. år i Roskilde Kommune. Han er selv fremme på beatet, hvad angår it og digitalisering, og hans kommune arbejder sammen med 11 nabokommuner om netop denne dagsorden i D12. Samarbejdet har været i gang i et års tid, og det er hans egen it-chef, der står i spidsen for det.

- Her samarbejder vi om digitalisering, og ideen er, at offentlig it er blevet meget kompliceret og kan være svært at løfte for den enkelte kommune. Man skal derfor gøre sig klart, om man har den organisatoriske kapacitet til at arbejde med digitalisering. Vi tror meget på, at man er nødt til at komme op i skala og samarbejde med nogle andre, siger Henrik Kolind.

Han pointerer, at offentlig it i Danmark er i top fem i verden – men der er stadig et enormt potentiale for at forbedre det.

- Tag fx noget som sundheds-it – det er jo ikke sådan, at data flyder mellem det offentlige og det private. Det er meget tungt, og der er mange ting, vi kan blive bedre til som samfund. Omvendt skal vi passe på med ikke at pine os selv for meget – vi ligger ret flot på verdensplan – jeg er som formand hvert år i USA for at høre lidt om, hvor langt de er i forhold til os. De kigger med stor benovelse på det, der foregår i Skandinavien, specielt Danmark, fortæller Henrik Kolind.

It tæt på kommunaldirektøren
Henrik Kolind understreger, at det digitale fylder meget på en kommunaldirektørs bord i dag, også fordi der er en helt ny situation på det kommunale område.

- Vi er jo i gang med et monopolbrud i forhold til KMD, og det gør jo, at det kommer tæt på kommunaldirektøren.

Kommunaldirektørforeningen har sammen med KL lavet et kursusforløb for kommunale direktioner, og det fokuserer bl.a. på digitalisering. Cirka halvdelen af landets kommuner har været med der. Det havde bl.a. fokus på, hvordan topchefer bliver bedre til at rådgive politisk. Og ledelse udad – hele denne samskabelsesdagsorden, som for alvor kører på det lokale niveau – hvordan skaber kommuner nye løsninger sammen med organisationen og med virksomheder og borgere.

Ifølge Henrik Kolind fylder både denne samskabelsesdagsorden og effektiviseringsdagsordenen utrolig meget, uanset hvad, fordi alle er på jagt efter alle de steder, hvor man som kommune kan bruge digitalisering i borgerhenvendelser og i relationer, og hvor man kan automatisere.

Henrik Kolind mener, at det offentlige i Danmark er med på industrirevolution 4.0 på den store it- og digitaliseringsklinge:

- Vi er kommet langt med fuldautomatiske løsninger, og meget af det er fælleskommunalt – hvis du ser på socialområdet, teknologiområdet og økonomiområdet. Det er jo store systemer, som kører i en fælleskommunal skala, og fx vores samarbejde med de 11 kommuner tager sigte på det. Så vi på sigt får de samme systemer, og ud fra det er i stand til at få det implementeret i bund i alle tolv kommuner. Og lave en arbejdsdeling og på den måde få en højere kvalitet, understreger Henrik Kolind. 

Læs artikel: Undgå de syv barrierer for offentlig digitalisering

Synlig ledelse er essentielt
Henrik Kolind pointerer, at for en kommunaldirektør er det vigtigste synlig ledelse i lokalsamfundet.       

- Det nye i kommunaldirektørrollen – nu har jeg selv været det i 18 år – er, at du går ud og samarbejder med interessenter i disse lokalsamfund. Det er en klar forventning fra flere sider. 
Dernæst er der ledelse opad eller politisk ledelse, hvor kommunaldirektøren bygger bro med den politiske og administrative organisation. Hvis ikke du får lavet et tillidsfuldt samarbejde med borgmesteren og byrådet, så har du et problem, slår han fast.

Den tredje dimension er ledelse i egen organisation, Det er her, man er synlig og får sat et ledelseshold – fordi ledelse ikke er et onemanshow.

- Den gode kommunaldirektør stiller det grundlæggende strategiske spørgsmål, hvordan skaber vi mere helhed for borgeren, så vi får de effekter ud af de indsatser, vi gør, som vi som kommune ønsker.

Men det må være borgerperspektivet, der i den sidste ende er det afgørende. I det kan it spille en stor eller mindre rolle. Men det er sådan, det vender – det er jo ikke teknologien, der i sig selv er et mål, mener Henrik Kolind.

Kommunaldirektører diskuterer ifølge formanden aktuelt, at monopolbruddet med KMD er forsinket. Men også, at det er svært at lave businesscases på it – hvordan er du skarp på, at du får de økonomiske effekter ud af it, som du går og drømmer om? Det bliver meget ofte noget med lidt bedre service og mere helhed, men ikke helt implementeret.

- Nogle af os kunne ønske os nogle flere gennembrud på it og digitalisering. Tag nu sundhedsområdet – der kan de fleste se, at der er et strukturproblem, men også et dataproblem. Det er ikke lige nemt at få den vinget af – oveni er der mange aktører og persondatahensyn, der skal tages.

Persondataforordningen fylder meget på kommunaldirektørens bord, fordi vi skal beskytte borgernes data og ikke frit må dele dem, siger Henrik Kolind.

Se video: En kommunaldirektør skal være digitalt nysgerrig 

It-systemerne kommer ikke og redder os
Han pointerer, at der kører forskellige dagsordener, men tiden er løbet fra, at vi venter på det store gennembrud med, at et stort it-system kommer og redder os.

- Kommunaldirektørens opgave er under alle omstændigheder at have fokus på, om organisationen arbejder professionelt nok med digitalisering, uanset om man selv gør det. Det skal skabe ro for organisationen, understreger han.

Mens monopolbrud, dataforordning og effektivisering er det, der ligger lige for på dagsordenen og i den rækkefølge, så peger Henrik Kolind på, at der er meget silotænkning, når vi taler digitalisering, afhængigt af hvor du går ind som borger i den offentlige sektor.

Og presset på kommunaldirektører er stort, fordi forventningerne fra borgerne, ikke mindst de unge borgere – de digitalt indfødte – er store.

- Hvis vi kigger 25 år frem, vil der ingen forståelse være fra dem i 30-40-års alderen, og på det tidspunkt skal alt kunne tilgås fra mobiltelefon via apps på en meget brugervenlig måde. De vil synes, at den offentlige sektor er helt håbløs gammeldags, siger han og slutter:

- Forventningerne fra borgerne er også store, og sociale medier er kommet til. Derfor prøver en del kommuner at arbejde med at tænke i apps og mobiltelefoner, fordi computeren er ved at være et sekundært arbejdsredskab for mange. 

Læs artikel: Digital transformation er HR ikke IT

Læs mere: Lad os digitalisere det offentlige Danmark sammen

Tilmeld dig nyhedsbrev: Få nyhederne fra SamfundsDesign i din mailboks