Dansk Energi: Lad os blive klogere på Sverige til gavn for fjernvarmekunderne

I Dansk Energi, der repræsenterer 45 procent af den danske fjernvarmeproduktion, har vi i en ny analyse sammenlignet fjernvarmepriserne i Danmark og Sverige. Konklusionen er klar; svenskerne betaler mindre for deres fjernvarme end danskerne. Analysen viser også, at der er mindre forskel på prisen på tværs af fjernvarmeområder i Sverige end i Danmark.

Thomas Capral Henriksen

Fjernvarmen skal ud og helst være billig i alle egne af landet, men ny undersøgelse viser, at fjernvarme er billigere i Sverige end i Danmark, og Dansk Energi peger på regulering som udfordringen. Foto: Colourbox

Energi: I 2015 var der ingen fjernvarmeselskaber i Sverige, der havde priser, der lå over 20.000 kroner for et standardhus, og kun 3 selskaber havde priser over 18.000 kroner. I Danmark var det til sammenligning 76 selskaber, der opkrævede priser over dette.

Derudover viser en sammenligning af statistikker fra Energistyrelsen og svenske Energiföretagen, at kun 7 procent af den svenske fjernvarmeproduktion i 2015 var baseret på fossile brændsler sammenlignet med knap 40 procent i Danmark.

Sæt energikunden i fokus med Xellent på Microsoft Dynamics 365

Derudover viser statistikkerne, at andelen af fjernvarme i de to lande har ligget nogenlunde støt i den analyserede periode. Det ser altså ikke ud til, at de lavere svenske priser er sket på bekostning af en grøn omstilling eller fjernvarmens udbredelse.  

Det er relevant at sammenligne med Sverige

Jeg tror, alle er enige med mig i, at vi skal have som mål, at fjernvarmen i Danmark er et billigt, grønt og attraktivt produkt for forbrugerne.

For at sikre det, er det selvfølgelig relevant at blive klogere på, hvordan man har arbejdet på at styrke fjernvarmesektoren i Sverige, og hvad der er årsagen til de lavere priser.

Af samme grund er det ikke en ny ting at foretage prissammenligninger mellem fjernvarmen i Sverige og Danmark. 

Tidligere har Dansk Fjernvarmes tænketank Grøn Energi kigget på forskellene. Og inden jul kom regeringens konkurrenceanalyse, der blandt andet havde samme fokus. I denne konstaterer man også, at svensk fjernvarme er grønnere, mere udbredt og billigere end den danske.

Mere selvbestemmelse kan styrke fjernvarmen

Vi er i Dansk Energi gået et skridt grundigere til værks end regeringens konkurrenceanalyse. Vi har sammenlignet fjernvarmepriserne i Danmark og Sverige over flere år, brugt flere prisdata og inddraget flere parametre, der kunne være forklarende i forhold til forskellen.

De svenske varmekunder kan i modsætning til i Danmark selv vælge fjernvarmen til og fra. Det har skabt et naturligt konkurrencepres til gavn for forbrugerne. Chefkonsulent Thomas Capral Henriksen, Dansk Energi

For at blive klogere på årsagerne til de lavere svenske priser har vi også undersøgt, om dette skyldes særlige produktions- og forbrugerforhold såsom brændselsvalg, længden på fjernvarmenettet eller befolkningstæthed. Altså fysiske forhold, der varierer mellem Sverige og Danmark.

Vores analyse viser, at de fysiske forhold ikke umiddelbart kan forklare forskellene i priserne.

Derfor kan det tyde på, at årsagen til de lavere priser skyldes, at man fra politisk side i Sverige har givet øget frihed til varmekunderne og mere selvbestemmelse til fjernvarmeselskaberne.

De svenske varmekunder kan i modsætning til i Danmark selv vælge fjernvarmen til og fra. Det har skabt et naturligt konkurrencepres til gavn for forbrugerne.

Og derfor skal fjernvarmeselskaberne hele tiden udvikle sig og være innovative for at forblive et attraktivt produkt målt på pris og kvalitet.

Til gengæld har de svenske fjernvarmeselskaber også fået fuld frihed til at bestemme over sin produktion, så de kan konkurrere på lige fod med for eksempel individuel opvarmning med en varmepumpe.

Regeringen skal følge op på egen analyse

Man styrker ikke fjernvarmen, hvis det kun er forbrugerne, man giver mere valgfrihed og fortsat fastholder fjernvarmeværkerne til en bøvlet regulering og ufleksible krav.

Men overgangen fra de mange danske regler i dag til en friere regulering efter svensk forbillede kræver omtanke og det rette tempo.

Derfor kan vi kun opfordre regeringen til at følge op på sin egen konkurrenceanalyse ved at undersøge, om man kan lave en plan for en overgang til friere regulering af varmeområdet i Danmark med mere selvbestemmelse.

Der er ingen, der kan være tjent med en bureaukratisk og innovationsbremsende regulering, hvis det viser sig, at fjernvarmen kan blive styrket bedre med øget frihed til kunderne og mere selvbestemmelse til selskaberne.

 Er du klar til fremtidens forsyningsmarked?