Businesscasen skal have konsekvenser: Den offentlige leders løn må i spil

Kun de færreste topledere er afhængige af, om de it-projekter, som de har ansvaret for, reelt ender med succes eller ej.

Mål og belønning hænger sammen

Belønningen bør afspejle de opsatte mål, så businesscasen får konsekvenser

Businesscase: Kun de færreste topledere er afhængige af, om de it-projekter, som de har ansvaret for, reelt ender med succes eller ej. Et godt eksempel er EFI-skandalen, hvor topfolk i SKAT blev belønnet med personlige bonusser for at sætte EFI i drift, selv om direktionen tilsyneladende vidste, at systemet var fejlbehæftet.

Samtlige skattedirektionens syv medlemmer havde således »implementering af EFI« indskrevet som ét blandt flere succeskriterier i deres personlige kontrakter for 2013 ifølge Politiken.

Cheferne blev med andre ord belønnet for, at projektet var sat i gang – uden fokus på resultatet, som viste sig at være dyrt for statskassen og kommunerne.

"De offentlige businesscases har ganske rigtigt en tendens til i stadig mindre grad at hænge sammen med organisationens strategi end tidligere", mener seniorrådgiver Jimmy Kevin Pedersen, 1stroke, konsulentbureauet bag en omfattende, årlig analyse af brugen af businesscases i offentlige og private virksomheder, senest i "Businesscase undersøgelse 2016".

Mangler tradition

Mange offentlige virksomheder har end ikke tradition for at indarbejde krav om gevinstrealisering på baggrund af relevante businesscases i resultatlønskontrakterne.

 Af 1strokes årlige analyse af offentlige og private virksomheders brug af businesscases fremgår det blandt andet, at især den offentlige sektor tilkendegiver, at de kan blive bedre til at indarbejde businesscasens mål som personlige mål for direktører og chefer.

 "Businesscasens gevinstrealisering, det vi kalder det tredje liv, har dermed trange kår. Det skyldes bl.a., at gevinstrealiseringen forankres i projektet og ikke hos gevinstejeren, hvor den bør være.

 Når de forkerte, dvs. forretningsprojektlederen eller it-projektlederen, skriver businesscasen, betyder det ofte, at det reelle potentiale ikke bliver dokumenteret eller beregnet korrekt", siger seniorrådgiver Jimmy Kevin Pedersen, der er en af bagmændene til "Businesscase undersøgelse 2016".

Læs artikel: Det offentlige og businesscasen - et parforhold i krise

Cheferne slipper billigt

Jimmy Kevin Pedersen er ledelsesrådgiver inden for forretningsudvikling, effektivisering og digitalisering. Han rådgiver bl.a. om anvendelse af it, businesscases og lean samt i ledelse af forandringer. Han har gennemført en lang række it-implementerings- og forandringsprojekter samt udarbejdet businesscases i den offentlige og i den private sektor.

Undervejs har han blandt andet arbejdet i Finansministeriet, Digitaliseringsstyrelsen, Videnskabsministeriet, IT- og Telestyrelsen samt Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune, og han er ikke i tvivl om, at mange topledere mangler gevinstrealisering som del af deres succeskriterier: "Det er sikkert helt rigtigt!"

 Men hvorfor er det tilfældet?

Fordi der ikke er reelt fokus på gevinstrealisering, og fordi implementering ”har man folk til” – man er jo ikke som topleder ansat til drift, men til udvikling.

Som topleder skal man sætte ting i gang og træffe gode, politisk velfunderede beslutninger. Derfor anses det – med rette – som meningsløst, hvis topledelsen skal til at fokusere på gevinstopfølgning. Det må linjeledelsen tage sig af og rapportere til topledelsen, hvis noget ikke går godt, og hvis der er behov for at få truffet nye beslutninger. Toplederens opgave er naturligvis at holde linjelederen ansvarlig – det er sidstnævnte, der skal sidde med fingrene i dejen.

 Hvad er konsekvenserne af et større fokus på placering af det personlige ansvar for gevinstrealiseringen?

Forhåbentligt, at der kommer mere fokus på gevinstrealiseringen – ellers må personen skiftes ud.

 Hvad skulle det føre med sig af fordele for det offentlige?

At organisationen bliver mere skarp på de kausale sammenhænge, der er mellem investeringer, forandringer og gevinster. Endvidere, at der skal være fokus på forudsætningerne og vilkårene for gevinstrealisering, så indsatsen kan justeres og doseres korrekt.

Eksempelvis kunne en it-løsning forudsætte, at borgerne tilmelder sig en sms-service. Hvis antallet af tilmeldte er under det acceptable, skal der sættes gang i informationsarbejdet. Evt. skal alternative muligheder tilbydes, siger seniorrådgiver Jimmy Kevin Pedersen.

 Læs mere om "Businesscase undersøgelse 2016", der er udarbejdet af 1stroke ApS, på 1stroke.dk/businesscase.dk.

Læs mere: Lad os digitalisere det offentlige Danmark sammen 

Tilmeld nyhedsbrev: Tilmeld dig nyhedsbrev fra SamfundsDesign