Kommunaldirektør: Vi skal undgå at skabe en negativ stemning

For mange it-systemer holder ikke hvad de lover, og det er en af barriererne for digitalisering i kommunerne. Det mener kommunaldirektøren i Vordingborg Kommune, Lau Svendsen-Tune.

Lau Svendsen-Tune

Digitalisering: Kommunerne bruger hvert år omkring fem milliarder kroner på indkøb af it- og digitalisering. Samlet set bruger stat, region og kommune i snit kr. 200 pr. borger på den konto i følge en artikel i ComputerWorld.

SamfundsDesign har derfor spurgt kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune, Vordingborg Kommune om hans syn på udfordringerne ved kommunernes digitalisering.

Han fremhæver, at det vigtigste for ham er, at der er et godt brugerperspektiv, når kommunen digitaliserer:

- Det vigtigste for mig er, at vi der er et godt brugerperspektiv, at vi tænker i både økonomiske og kvalitetsmæssige gevinster, at vi undgår at investere i systemer som lover for meget, og derfor er med til at skabe en negativ holdning til ny teknologi og digitalisering.

Føler du, at du er under et digitalt pres, og i givet fald hvordan?
- Den digitale forandring går stærkt, og vi skal følge med i kommunerne.
Men vi har med store organisationer at gøre, og vi skal sikre ligebehandling og forudsigelighed i vores myndighedsopgaver – også på tværs af kommuner. Så derfor kan vi ikke altid rykke så hurtigt, som nogen tænker, at vi burde kunne.

Hvad er det for udfordringer, I står med ift. it og digitalisering?
- Det er systemer som ikke lever op til, hvad der er lovet, kompetencebehov hele vejen rundt om løsningerne – også hos brugerne. Tilstrækkelige ressourcer til at sikre en god implementering.

Hvordan klarer I de udfordringer?
- Gode business-cases, god uddannelse, stærk implementeringsplan og evne til gevinstrealisering, når den er der.

Hvad er de vigtigste kompetencer for en kommunaldirektør?
- At kunne lede disse forandringer og kunne skabe den nødvendige fortælling om, hvor det er vi gerne vil hen og hvilke gevinster - i bred forstand - vi gerne vil opnå. Altså se muligheden, skabe mening og styre implementering.