Whitepaper: Flyt borgeren i den rigtige retning

I en tid med færre offentlige midler og voksende forventninger til de offentlige ydelser er det nødvendigt at skabe værdi for hver eneste krone, der investeres i den enkelte borger. En del af løsningen er bedre it-systemer, så de offentligt ansatte får mulighed for løbende at vurdere effekten af deres indsats, og ressourcerne kan flyttes til indsatser, der virker.

DUBU-barnet_Colourbox

Med mere sammenhængende it-løsninger på tværs af forvaltninger bør det være muligt at se, hvilken borger der får hvilke ydelser med hvilken effekt til hvilken pris. Og derfra vælge de indsatser til den enkelte borger, som giver størst værdi – krone for krone.

Effektmåling: Interessen for evidens, effektbaseret styring, performance management og resultatbaseret styring har været voksende og vedholdende.

Især fremkomsten af nationale kvalitetsmodeller som VUM (Voksenudredningsmetoden) og ICS (Integrated Children's System) på det specialiserede socialområde og FSIII (Fælles Sprog III) på sundheds- og ældreom­rådet har med en systematisk tilgang og implementering af fælles begreber for ydelser og effekter banet vejen for egentlig effektmåling også af de mere bløde indsatser.

I whitepaperet kan du læse om baggrunden for effektbaseret styring på det sociale område.