Effektbaseret økonomistyring – kommunernes nye sort

Behovet for effektbaseret økonomistyring er i de seneste 3-4 år blevet mere og mere udtalt i kommunerne.

Ituklippede betalingskort

Effektbaseret økonomistyring handler om andet og mere end at klippe medarbejdernes betalingskort itu. Foto: Per Roholt

Effektbaseret Økonomistyring: Selv om jeg i mange år har arbejdet med økonomistyring i kommunerne er jeg overrasket over, hvor stort fokus, der lige nu er på effektbaseret økonomistyring.

Fornylig havde jeg fornøjelsen af at deltage i en temadag hos COK i Aarhus med dagsordenen, Effektbaseret Økonomistyring.

Dagen gav mig et helt andet perspektiv på begrebet, samt en ny tilgang til og forståelse for denne størrelse.

I EG har vi i en årrække arbejdet med at skabe sammenhæng i arbejdsprocesserne, processoptimering, i kommuner, og taget udgangspunkt i de data som kommunerne har til rådighed i deres økonomisystemer, budgetværktøjer, og andre administrative systemer som løn- og vagtplansystemer. Målet har blandt andet være processoptimering men også gevinstrealisering. Men hvordan hænger det sammen med effektbaseret økonomistyring? For er der sammenhænge?  Er der overlap, eller er vi i en helt anden boldgade?

Jeg kan se store sammenhænge mellem vores klassiske brug af data til at optimere arbejdsprocesser i store organisationer. Men med Effektbaseret Økonomistyring bliver der i langt højere grad sat fokus på det enkelte indsatsområde i kommunen – med øje for at skabe de bedste resultater med en begrænset økonomi; kort sagt, at få mest muligt for pengene. Det er et behov, som er blevet mere og mere udtalt i det offentlige de  sidste 3-4 år, hvor udviklingen samtidig er gået i retning af at sætte stadigt større fokus på evidens og effektbaseret styring – så her er et af værktøjerne.

Det blev en lang, men spændende og effektiv dag. Og eftermiddagens case fra  en mellemstor, fiktiv kommune - Vinterby kommune , var i den grad med til at bringe os "bag om" problematikken, og at forstå udfordringerne.

I casen var der fokus på misbrugsbehandling i Vinterby kommune, hvor det er den stedlige socialforvaltning, som har ansvaret for behandling  af alkohol- og stofmisbrug. Man benytter sig også af private behandlingstilbud, og det bliver især spændende når der fokuseres på hvad man får for pengene.

For naturligvis, så er der også i Vinterby Kommune fokus på økonomien – og når budgettet for området beskæres, så giver det god mening at fokusere på, hvordan man opnår den bedste effekt.

Skal man lave samarbejdsmodeller med disse private botilbud?  Incitamentsmodeller? Og hvordan måler man på, hvordan man opnår den bedste effekt?

Det var utroligt spændende at arbejde med denne case, at se den folde sig ud – og pludselig at forstå, at matematikken pludselig kommer i praktisk anvendelse, til måling af effekterne …

Dagen blev på dygtigste vis orkestreret af professor ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj Bukh – som har udviklet både kursus og koncept i samarbejde med Økonomidirektørforeningen (ØDF).

 For undertegnede, som i dagligdagen arbejder med økonomistyringssystemer og procesoptimering i den offentlige administration, er arbejdet med effektbaseret økonomistyring fornyende og inspirerende. Den føjer yderligere en dimension til det paradigme, som dikterer en stadig bedre udnyttelse af de midler, som er til rådighed i kommunerne. Et emne, vi også fra EG's side vil sætte fokus på i vores samarbejde med kommunerne.

 Så bestemt, et område jeg kun kan anbefale at skænke opmærksomhed nu og her – og i fremtiden, hvis ønsket er processoptimering og gevinstrealisering.

 Og hvad kan jeg give videre? Hvis man skal arbejde med effektbaseret økonomistyring, så er det for mig at se helt afgørende: 

  • At forstå konceptet, og at tage det til sig; jeg tror først det var gennem eftermiddagens arbejde med omtalte case, at vi deltagere rigtig forstod idé og anvendelse
  • At ville det – at sikre en rigtig solid forankring i kommunen – især også i ledelseslaget
  • At motivere de medarbejdere, som skal arbejde med det … at skabe forandringsagenter
  • At skabe sammenhæng til forandringsledelse, og samtidig at få sat fokus på arbejdsprocesserne
  • At sikre kontinuitet, måling, opfølgning og evaluering – og
  • At bruge disse erfaringer til at udbrede konceptet andre steder i organisationen