Effektbaseret økonomistyring – kommunernes nye sort

Behovet for effektbaseret økonomistyring er i de seneste 3-4 år blevet mere og mere udtalt i kommunerne.

Ituklippede betalingskort

Effektbaseret økonomistyring handler om andet og mere end at klippe medarbejdernes betalingskort itu. Foto: Per Roholt

Effektbaseret økonomistyring: Selv om jeg i mange år har arbejdet med økonomistyring i kommunerne, er jeg overrasket over, hvor stort fokus der lige nu er på effektbaseret økonomistyring.

For nylig havde jeg fornøjelsen at deltage i en temadag hos COK i Aarhus med dagsordenen Effektbaseret økonomistyring.

Dagen gav mig et helt andet perspektiv på begrebet og en ny tilgang til og forståelse for denne størrelse.

I EG har vi i en årrække arbejdet med at skabe sammenhæng i arbejdsprocesserne og procesoptimering i kommuner og taget udgangspunkt i de data, som kommunerne har til rådighed i deres økonomisystemer, budgetværktøjer og andre administrative systemer som løn- og vagtplansystemer. Målet har blandt andet været procesoptimering, men også gevinstrealisering. Men hvordan hænger det sammen med effektbaseret økonomistyring? For er der sammenhænge? Er der overlap, eller er vi i en helt anden boldgade?

Jeg kan se store sammenhænge med vores klassiske brug af data til at optimere arbejdsprocesser i store organisationer. Men med Effektbaseret økonomistyring bliver der i langt højere grad sat fokus på det enkelte indsatsområde i kommunen – med øje for at skabe de bedste resultater med en begrænset økonomi – kort sagt at få mest muligt for pengene. Det er et behov, som er blevet mere og mere udtalt i det offentlige de seneste 3-4 år, hvor udviklingen samtidig er gået i retning af at sætte stadig større fokus på evidens og effektbaseret styring – så her er et af værktøjerne.

Det blev en lang, men spændende og effektiv dag. Og eftermiddagens case fra en mellemstor, fiktiv kommune – Vinterby Kommune – var i den grad med til at bringe os "bag om" problematikken og forstå udfordringerne.

I casen var der fokus på misbrugsbehandling i Vinterby Kommune, hvor det er den stedlige socialforvaltning, som har ansvaret for behandling af alkohol- og stofmisbrug. Man benytter sig også af private behandlingstilbud, og det bliver især spændende, når der fokuseres på, hvad man får for pengene.

For naturligvis er der også i Vinterby Kommune fokus på økonomien – og når budgettet for området beskæres, giver det god mening at fokusere på, hvordan man opnår den bedste effekt.

Skal man lave samarbejdsmodeller med disse private botilbud? Incitamentsmodeller? Og hvordan måler man på, hvordan man opnår den bedste effekt?

Det var utroligt spændende at arbejde med denne case, at se den folde sig ud – og dernæst forstå, at matematikken pludselig kommer i praktisk anvendelse til måling af effekterne …

Dagen blev på dygtigste vis orkestreret af professor ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj Bukh, som har udviklet både kursus og koncept i samarbejde med Økonomidirektørforeningen (ØDF).

For mig, som i dagligdagen arbejder med økonomistyringssystemer og procesoptimering i den offentlige administration, er arbejdet med effektbaseret økonomistyring fornyende og inspirerende. Den føjer yderligere en dimension til det paradigme, som dikterer en stadig bedre udnyttelse af de midler, der er til rådighed i kommunerne. Et emne, vi også fra EG's side vil sætte fokus på i vores samarbejde med kommunerne.

Så bestemt et område, jeg kun kan anbefale at skænke opmærksomhed nu og her – og i fremtiden, hvis ønsket er procesoptimering og gevinstrealisering.

Og hvad kan jeg give videre? Hvis man skal arbejde med effektbaseret økonomistyring, er det for mig at se helt afgørende: 

  • At forstå konceptet og at tage det til sig – jeg tror, at det først var gennem eftermiddagens arbejde med den omtalte case, at vi deltagere rigtig forstod idé og anvendelse.
  • At ville det – at sikre en rigtig solid forankring i kommunen – især også i ledelseslaget.
  • At motivere de medarbejdere, som skal arbejde med det – at skabe forandringsagenter.
  • At skabe sammenhæng til forandringsledelse og samtidig få sat fokus på arbejdsprocesserne.
  • At sikre kontinuitet, måling, opfølgning og evaluering.
  • At bruge disse erfaringer til at udbrede konceptet andre steder i organisationen.