Haves: Data/Ønskes: Datadreven økonomiafdeling

En ny økonomiafdeling, Budget & Data, skal øge Viborg Kommunes analysekraft og skabe datadrevne historier, som fagcheferne kan bruge i jagten på effektiviseringer

Jørgen Bach

"Vi jagter en afdelingsleder, der virkelig kan se ideen i at lede en datadreven økonomiafdeling fra helikopter-højde", forklarer økonomichef, Jørgen Bach, Viborg Kommune

I Viborg Kommune har de egentlig styr på økonomien. Alligevel får en ny afdeling, Budget & Data, nu en helt særlig opgave med at bruge data til at opspore de effektiviseringspotentialer, som ligger gemt i kommunens data:

- Mange af funktionerne har vi haft længe, blot spredt ud på forskellige teams. Ved at samle de mennesker, der arbejder med vores økonomisystemerne og analysemedarbejderne, som arbejder med forskellige BI-værktøjer, søger vi en synergieffekt, hvor vi samlet set bliver en mere proces- og datadreven, analytisk enhed, siger økonomichef Jørgen Bach, Viborg Kommune.

Den nye afdeling i Viborg Kommune, Budget & Data, etableres ved at ændre på Økonomistabens nuværende interne organisation. Afdelingens opgaver omfatter budgetproces, budgetopfølgning og årsregnskab på ”koncernniveau”. Desuden skal afdelingen fungerer som økonomikonsulenter for kommunens centrale administration.

- Typisk har vi haft stort fokus på at sikre dataunderstøttelse af selve controlling-opgaven, og den er fortsat helt central. Det nye er at vi skal arbejde mere systematisk med Business Intelligence, så vi får skabt nogle datadrevne historier. De historier skal vi tage med ud i organisationen, fx når vi taler med fagcheferne. På den måde kan vi vise dem, hvordan tingene ser ud og eksempelvis spørge ind til, om det er resultat af et bevidst eller ubevidst valg, forklarer Jørgen Bach.

Lige nu er det lidt floffy at pege på konkrete historier, der kan komme ud af at være mere analyseorienteret. For vi har jo ikke gjort så meget af det hidtil. Jeg forestiller mig dog, at vi bliver bedre til at benchmarke os mod andre kommuner, lige som vi får analysekraften til at tage en ny rapport fra fx KORA og undersøge, hvordan det egentlig ser ud hos os.

Jagten på den visionære leder
Kommunen er netop nu i gang med at finde en afdelingsleder til den nye økonomifunktion, og kommunen stiller store krav til den kommende leder.

Ud over at skulle være en god leder skal den kommende afdelingsleder også være analytisk stærk og kunne se perspektiverne i en datadreven organisation.

Opslaget, om en afdelingsleder til en datadreven økonomifunktion, har trods de store krav skabt langt større opmærksomhed end lignende opslag, siger økonomichef, Jørgen Bach:

- Trods de høje krav, har vi haft rigtig mange, der har læst opslaget.

Den kommende afdelingsleder får systemansvaret for kommunens økonomisystem, et Business Intelligence-system og Økonomis andre it-værktøjer, herunder brugerstyring, brugersupport, snitflader til/fra systemerne mv. Som systemejer har afdelingen en vigtig rolle i videreudvikling og udbygning af BI-systemet.

Samtidig skal afdelingen fungere som tovholder og drivkraft i udarbejdelsen og formidlingen af analyser, der kan inspirere til nye effektiviseringsovervejelser i Viborg Kommune.

- Vi jagter en afdelingsleder, der virkelig kan se ideen i at lede en datadreven økonomiafdeling fra helikopter-højde. Vedkommende skal være visionær. Hvad kan vi med data, og hvor skal vi hen med data? Samtidig er det vigtigt, at vedkommende evner at formidler de resultater, vi når frem til på en engagerende måde, så vi ikke bare sender fagcheferne et regneark. For det handler også om at kunne drive processen igennem i hele organisationen. Vi skal gøre vores kolleger nysgerrige og give dem gode ideer til, hvordan vi som kommune kan blive endnu mere effektiv, siger økonomichef Jørgen Bach, Viborg Kommune.

Stillingen som afdelingsleder for den nye stab ventes besat senest den 1. august 2017.

Om Viborg Kommune
Viborg Kommune er med sine knap 97.000 indbyggere landets 9. største kommune. Se mere om kommunens hjemmeside