Effektbaseret styring: Fagligheden skal i højsædet

Man finder først vej til de økonomiske mål, hvis man tildeler bevillingerne i forhold til den opnåede effekt og giver lederne det nødvendige handlerum.

Om få år vil de fleste danske kommuner på den ene eller anden måde arbejde med effektbaseret økonomistyring på en række forvaltningsområder.

Men hvordan kommer kommunerne i gang med at arbejde med effektbaseret styring? SamfundsDesign har spurgt en af landets største kapaciteter på området, Per Nikolaj Bukh, til råds.

Cand.oecon. Per Nikolaj Bukh er professor ved Aalborg Universitet, hvor han beskæftiger sig med mål- og resultatstyring, effektbaseret styring samt økonomistyring og strategi. Han har mange års erfaring med praktisk orienterede udviklings- og undervisnings­forløb og har rådgivet en række kommuner i forbindelse med indførelse af nye økonomistyringsmodeller.

Desuden er han fast underviser på COKs kurser om emnet.

I den sjette og sidste video om temaet effektbaseret styring understreger Per Nikolaj Bukh, at der ingen genvej findes til effektbaseret økonomisk styring uden om valide data, når lederne skal sættes fri til at løse opgaverne bedst muligt.