Effektbaseret styring: Intet alternativ til perfekte data

Når tildelinger baseres på data, skal data afspejle virkeligheden. Så dur det ikke med slinger i valsen.

Når kommunerne ønsker effektbaserede tildelinger som en del af arbejdet med effektbaseret styring, stiller det store krav til kommunerne om valide data.

Men hvordan kommer kommunerne i gang med at arbejde med effektbaseret styring? SamfundsDesign har spurgt en af landets største kapaciteter på området, Per Nikolaj Bukh, til råds.

Cand.oecon. Per Nikolaj Bukh er professor ved Aalborg Universitet, hvor han beskæftiger sig med mål- og resultatstyring, effektbaseret styring samt økonomistyring og strategi. Han har mange års erfaring med praktisk orienterede udviklings- og undervisnings­forløb og har rådgivet en række kommuner i forbindelse med indførelse af nye økonomistyringsmodeller.

Desuden er han fast underviser på COKs kurser om emnet. 

I den femte video om temaet effektbaseret styring sætter Per Nikolaj Bukh fokus på behovet for perfekte data, når kronerne skal allokeres hen, hvor både behovet for og effekten af indsatsen er størst.