Effektbaseret styring: Sammenhængende it-systemer er et must

Hvordan kommer kommunerne i gang med at arbejde med effektbaseret styring? Samfundsdesign har spurgt cand.oecon. Per Nikolaj Bukh til råds.

De danske kommuner har fået fokus på effektbaseret styring som et middel til at opnå den bedste indsats for borgerne for de samme eller færre penge, fordi kronerne og kræfterne bliver brugt, hvor resultaterne er størst.

Men hvordan kommer kommunerne i gang med at arbejde med effektbaseret styring? SamfundsDesign har spurgt en af landets største kapaciteter på området, Per Nikolaj Bukh, til råds.

Cand.oecon. Per Nikolaj Bukh er professor ved Aalborg Universitet, hvor han beskæftiger sig med mål- og resultatstyring, effektbaseret styring samt økonomistyring og strategi. Han har mange års erfaring med praktisk orienterede udviklings- og undervisnings­forløb og har rådgivet en række kommuner i forbindelse med indførelse af nye økonomistyringsmodeller.

Desuden er han fast underviser på COKs kurser om emnet.

I den fjerde video om temaet effektbaseret styring sætter Per Nikolaj Bukh fokus på behovet for velfungerende og sammenhængende it-løsninger, når man skal arbejde med målsætning og effektmåling på baggrund af data på cpr-nummerniveau.