Effektbaseret styring: Resultat og bevilling skal følges

Økonomistyringsmodellen bygger på forudsætningen om, at en del af bevillingen bliver gjort direkte afhængig af det opnåede resultat.

For de fleste kommuner virker det umiddelbart tillokkende at bruge flest penge på de projekter og medarbejdere, der opnår størst effekt af deres indsats, det vil sige effektbaseret styring.

Men hvordan kommer kommunerne i gang med at arbejde med effektbaseret styring? SamfundsDesign har spurgt en af landets største kapaciteter på området, Per Nikolaj Bukh, til råds.

Cand.oecon. Per Nikolaj Bukh er professor ved Aalborg Universitet, hvor han beskæftiger sig med mål- og resultatstyring, effektbaseret styring samt økonomistyring og strategi. Han har mange års erfaring med praktisk orienterede udviklings- og undervisnings­forløb og har rådgivet en række kommuner i forbindelse med indførelse af nye økonomistyringsmodeller.

Desuden er han fast underviser på COKs kurser om emnet.

I den tredje video om temaet effektbaseret styring sætter Per Nikolaj Bukh fokus på, at økonomistyringsmodellen bygger på forudsætningen om, at en del af bevillingen bliver gjort direkte afhængig af det opnåede resultat.