Effektbaseret styring: Fagcheferne er nøglen til succes

Selvom kommunaldirektøren er svær at komme uden om, spiller fagcheferne en nøglerolle i arbejdet med effektbaseret økonomistyring.

De fleste kommuner er eller vil gerne i gang med at arbejde med effektbaseret styring af de offentlige budgetter. Den metodiske tilgang til budgetlægning skal sikre, at skattekronerne bruges, hvor de giver det bedste resultat til gavn for borgerne.

Men hvordan kommer kommunerne i gang med at arbejde med effektbaseret styring? SamfundsDesign har spurgt en af landets største kapaciteter på området, Per Nikolaj Bukh, til råds.

Cand.oecon. Per Nikolaj Bukh er professor ved Aalborg Universitet, hvor han beskæftiger sig med mål- og resultatstyring, effektbaseret styring samt økonomistyring og strategi. Han har mange års erfaring med praktisk orienterede udviklings- og undervisnings­forløb og har rådgivet en række kommuner i forbindelse med indførelse af nye økonomistyringsmodeller.

Desuden er han fast underviser på COKs kurser om emnet.

I den anden video i temaet om effektbaseret styring sætter Per Nikolaj Bukh fokus på, hvem nøglepersonerne er, når beslutningerne skal tages og føres ud i livet.

Og selvom kommunaldirektøren er vigtig, så peger han på fagcheferne som nøglen til succes.