Effektbaseret styring: Grundlaget for at skabe resultater

I første video i temaet om effektbaseret styring sætter cand.oecon. Per Nikolaj Bukh ord på, hvad effektbaseret styring handler om i praksis.

Behovet for effektbaseret styring vokser i landets kommuner, i takt med at borgerenes krav og forventninger til de offentlige ydelser øges, mens de offentlige budgetter mindskes.

Men hvordan kommer kommunerne i gang med at arbejde med effektbaseret styring? Samfundsdesign har spurgt en af landets største kapaciteter på området, Per Nikolaj Bukh, til råds.

Cand.oecon. Per Nikolaj Bukh er professor ved Aalborg Universitet, hvor han beskæftiger sig med mål- og resultatstyring, effektbaseret styring samt økonomistyring og strategi. Han har mange års erfaring med praktisk orienterede udviklings- og undervisnings­forløb og har rådgivet en række kommuner i forbindelse med indførelse af nye økonomistyringsmodeller.

Desuden er han fast underviser på COKs kurser om emnet.

I første video om temaet effektbaseret styring sætter Per Nikolaj Bukh ord på, hvad effektbaseret styring handler om i praksis.