Effektbaseret økonomistyring – hvad er det?

Effektbaseret styring er måske fremtiden i den offentlige sektor, men hvad er det egentlig? Hvad er potentialet og hvad kræver det?

Økonomi

Hvordan kan man skabe en ny og effektiv styring, så ambitiøse faglige mål kan nås samtidig med, at budgetterne overholdes ved anvendelse af effektbaseret økonomistyring? Det er i fokus på COK'stemadag om effektbaseret styring

Effektbaseret styring er måske fremtiden i den offentlige sektor, men hvad er det egentlig? Hvad er potentialet og hvad kræver det?

Det sætter COK fokus på den 22. maj 2017 på en temadag for ledere og specialister om effektbaseret økonomistyring.

Temadagen er for alle, der beskæftiger sig med ledelse og styring. Fokus er at skabe en ny og effektiv styring, så ambitiøse faglige mål kan nås samtidig med at budgetterne overholdes ved anvendelse af effektbaseret økonomistyring. Formålet med dagen er, at give indblik i, hvad det indebærer og kræver, samt hvordan effektbaseret økonomistyring kan implementeres i kommunen.

Dagen gennemføres af Per Nikolaj Bukh, som er professor ved Aalborg Universitet, hvor han beskæftiger sig med mål- og resultatstyring, effektbaseret styring samt økonomistyring og strategi. Han har mange års erfaring med praktisk orienterede udviklings- og undervisnings­forløb og har rådgivet en mængde kommuner i forbindelse med indførelse af nye økonomistyringsmodeller.

Om COK

COK er en forening, som er stiftet af KL og dermed ejet af de danske kommuner. COK skal understøtte kommunestyrets drift og udvikling gennem aktiviteter for ledere og medarbejdere, der fører til ny viden, nye færdigheder og nye kompetencer i den enkelte kommune og på tværs af kommunegrænser.

Læs mere
Læs mere om temadagen på COK’s hjemmeside eller se programmet her.

Du kan også læse mere om Fremtidens Økonomistyring på Per Nikolaj Bukh’s hjemmeside.

Se også COK’s video om kurset Fremtidens Økonomistyring.

Annonce
Annonce