God digital dokumentation er det sociale tilbuds guldmine

Digital dokumentation er kilden til god faglig udvikling

Målstatus med graf

Når socialtilsynet kommer på rutinebesøg, er det tre helt centrale, faglige spørgsmål, der afgør tilbuddets videre skæbne:

  • Anvender tilbuddet faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgrupper?
  • Kan tilbuddet dokumentere resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgerne til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen?
  • Kan tilbuddet dokumentere positive resultater med hensyn til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold?

Hvis ikke den tilsynsførende finder overbevisende dokumentation for, at tilbuddet lever op til disse krav, kan besøget ende med et påbud og krav om en regodkendelse. Det er både ødelæggende for tilbuddets gode navn og rygte – og dyrt. Et besøg af socialtilsynet på et tilbud med mellem 25 og 50 medarbejdere kan løbe op i 60.000 kr. 

Umiddelbart er tilsynet ligeglad med, om den efterspurgte dokumentation er nedfældet på bagsiden af en serviet i kantinen. I praksis er det dog umuligt at dokumentere effekten af den sociale indsats uden et effektivt, socialfagligt it-værktøj.

Faglige tilgange og metoder

Det sociale område spænder vidt fra opholdssteder for udsatte børn til højtspecialiserede døgntilbud på udadreagerende udviklingshæmmede. Derfor anvender de enkelte tilbud også vidt forskellige faglige metoder og tilgange lige fra musikterapi og FIT til KRAP. Fælles for de forskellige metoder er dog, at arbejdet skal dokumenteres – og helst i ét og samme system. Desuden skal et socialfagligt it-system i dag som minimum kunne håndtere de to kvalitetsstandarder VUM (Voksenudredningsmetoden, der anvendes på det specialiserede socialområde for voksne) og ICS (Integrated Children's System, der anvendes på børn og ungeområdet). Begge metoder er i dag fælles sprog, der gør myndighed og udfører i stand til at tale sammen, når de skal diskutere og definere målgruppe, behov, indsatser og resultaterne af de fælles anstrengelser. 

Konkrete og klare mål

Når tilsynet banker på døren, skal tilbuddet også kunne dokumentere, at der for hver enkelt anbragt borger arbejdes med konkrete, klare mål, og at der følges op på resultaterne, så medarbejderne kan bruge dokumentationen til egen læring.

Igen er det næsten umuligt at arbejde med klare, konkrete mål og dokumentere resultaterne uden et it-system. Især når dokumentationen skal kunne bruges til egen og andres læring. Notater i en kinabog eller en simpel log, der viser, hvad man har arbejdet med i løbet af dagen, er ikke tilstrækkeligt. Det sociale tilbud er bestilt af kommunen til at løse en konkret opgave, og det forventes, at tilbuddet ved, hvad målene er, arbejder løbende med de konkrete indsatser og dokumenterer resultaterne på en måde, så de nemt og enkelt kan deles med andre.

Positive resultater

Sidst, men ikke mindst, skal et moderne system kunne håndtere dialogen med kommunens sagsbehandler. Du skal nemlig kunne dokumentere positive resultater i forhold til de mål, som kommunen har opstillet.

Ud over at understøtte VUM og ICS skal dit system derfor også kunne understøtte effektmåling af indsatserne med udgangspunkt i de bestillinger, som I får fra kommunen, og dele resultatet med sagsbehandleren online.

Dokumenta­tionsværktøj

Serviet

Kinabog

Dokument eller regneark

Stand-alone-løsning

Online, sammenhængende fagsystem

Fordele

Gratis

Let at dokumentere

Billig

Simpel teknologi

 

 

Billig

Gør det muligt at sende og dele informationer

Digital løsning

Understøtter ofte en eller flere metoder

Enkelt at anvende

 

Investering = ROI

Online 24/7

Overholder persondataloven

Beskyttet mod datatab

Videndeling

Effektmåling

Ledelsesinformation

Overholder nationale kvalitetsstandarder

Understøtter socialtilsynets krav

Ulemper

Må ikke blive våd

Svær at dele

Bliver ofte væk

 

Svær at læse

Svært at dele viden

Uoverskueligt at finde data

 

Overholder sjældent lovgivningen

Sårbare over for datatab

Mangler ofte sammenhæng til offentlige myndigheder

Ligger på den enkelte pc

Stor personafhængighed

Kræver it-parathed og systematik

 

Værdi

Negativ

Negativ

Positiv

Medium

Høj

Annonce
Annonce