Nyvalgt formand fastholder fokus på sikkerhedsværktøjer

Både offentlige og private virksomheder er lige nu optaget af spørgsmålet om den nye persondataforordning og efterspørger viden og værktøjer, der kan gøre opgaven lettere. Her er det måske værd at huske på det lille gratis værktøj, som den nyvalgte formand for Rådet for Digital Sikkerhed har udviklet.

Henning Mortensen

Formanden for Rådet for Digital Sikkerhed, Henning Mortensen, er it-sikkerhedschef hos Brødrene A & O Johansen. Foto: Rådet for Digital Sikkerhed

Datasikkerhed: Den nye formand for Rådet for Digital Sikkerhed, Henning Mortensen, vil i de kommende år gøre sit til at sætte fokus på arbejdet med den nye persondataforordning

- Jeg ønsker at forsætte den linje, som er blevet lagt gennem de seneste år, hvor Rådet deltager i den brede politiske debat og hjælper med at skabe værktøjer og rådgivningsmateriale, som kan anvendes af borgere, virksomheder og myndigheder, udtaler Henning Mortensen.

- I efteråret vil Rådet især have fokus på persondataforordningen, som fylder rigtig meget for alle sikkerhedsprofessionelle i disse år. Vi håber at kunne bidrage til, at virksomheder og myndigheder får redskaber til at efterleve de krav, som stilles til behandling af personoplysninger, siger Henning Mortensen, der overtog formandskabet i Rådet for Digital Sikkerhed den 1. august 2017.

Om rådet
Rådet for Digital Sikkerhed er en uafhængig medlemsorganisation med højt specialiseret viden og erfaring om informationssikkerhed og privatlivsbeskyttelse.

Rådet for Digital Sikkerhed deltager aktivt i dialog og samarbejde med alle relevante interessenter. Rådet sikrer åbenhed i forhold til analyser og resultater ved at stille dem til rådighed for såvel medlemmer som offentligheden.

Gratis værktøj
Rådets nye formand, IT-sikkerhedschef Henning Mortensen fra Brødrene A & O Johansen har igennem mange år været en markant stemme i den danske sikkerhedsdebat og har bl.a. stået bag en række vejledninger om informationssikkerhed til danske virksomheder.

Han står blandt andet som forfatter til et lille praktisk og gratis værktøj, der skal  hjælpe virksomhederne med at dokumentere deres efterlevelse af persondataforordningen. 

- I takt med at vi bliver klogere på reglerne, og min fritid tillader det, har jeg til hensigt at opdatere regnearket. Kommentarer og bemærkninger skal være velkomne. Tak til de virksomheder og eksperter, der har læst og givet bemærkninger til de foreløbige udkast til værktøjet, skriver Henning Mortensen selv på sin LinkedIn-side.

Du kan finde Henning Mortensen gratis værktøj, der løbende opdateres på hans Linkedin-profil.