GDPR er – kun - første skridt på vejen mod større datasikkerhed

GDPR er en milepæl i kampen for den enkelte EU-borgers persondatasikkerhed. Men den kommende persondataforordning vil ikke håndtere alle udfordringer i al fremtid, mener Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, Giovanni Buttarelli.

GDPR-EU

GDPR repræsenterer bestemt en milepæl i forhold til menneskerettighederne, mener Giovanni Buttarelli, der er den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse. Foto: EU

GDPR: Endnu inden EUs kommende persondataforordning er trådt I kraft i EUs medlemslande, forudser Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, Giovanni Buttarelli, at vi snart vil se nye reformer på området.

- GDPR repræsenterer bestemt en milepæl i forhold til menneskerettighederne. Reglerne er designet til at håndtere konsekvenserne af globale, allestedsnærværende data i internettets tidsalder og vil give øget retssikkerhed for både enkeltpersoner og organisationer behandling af data og større beskyttelse for den enkelte generelt, siger Giovanni Buttarelli i en kommentar til SamfundsDesign. 

Samtidig understreger han dog, at udviklingen går så stærkt, at de næste tiltag kan lure lige om hjørnet:

- Udviklingen racer af sted. Derfor står databeskyttelsesmyndighederne med en enorm udfordring både nu og i fremtiden.

Der er desuden en voksende efterspørgsel på en samlet digital kontrolfunktion til at sikre, at virksomheder overholder deres forpligtelser på tværs af en række sektorer, ikke kun databeskyttelse og privatlivets fred, men også forbrugerbeskyttelse og forskellige regler om produktsikkerhed og konkurrence / antitrust, siger Giovanni Buttarelli.

Han forudsiger derfor, at diskussionen om en sådan fælles reguleringsmekanisme vil tage fart inden for de næste 10 år.

- Det vil naturligvis kræve nøje overvejelser, ikke mindst fordi det vil være endnu vigtigere at være tæt på og lydhør over for individet end konsistent  og effektiv i sine afgørelser. Sådan en kontrolfunktion burde være udstyret med en klar forpligtigelse til at varetage alle EU dataejeres interesser, lidt lige som når man aflægger en ed, når man gerne vil være EU Kommissær, mener Giovanni Buttarelli.

Den europæiske tilsynsførende

Italieneren Giovanni Buttarelli  blev valgt til europæisk tilsynsførende for databeskyttelse, EDPS, i 2014,  og han skal sikre, at EU-institutionerne og -organerne respekterer borgernes ret til privatliv i forbindelse med behandling af personoplysninger.

Den betyder i praksis, at han:

  • fører tilsyn med EU-administrationens behandling af personoplysninger for at sikre, at reglerne om privatlivets fred overholdes
  • rådgiver EU's institutioner og organer om alle aspekter af behandling af personoplysninger og relaterede politikker og lovgivning
  • behandler klager og foretager undersøgelser
  • samarbejder med EU-landenes myndigheder for at sikre den samme databeskyttelse
  • holder øje med ny teknologi, som kan få betydning for databeskyttelse.

Den europæiske tilsynsførende har sin egen hjemmeside, hvor man kan læse mere om hans arbejde og synspunkter.