Cloud kan godt være en sikker sky

Selv om det kan virke utrygt at sende borgernes data i skyen, kan cloud godt være den bedste hosting-løsning. For sikkerheden er mindst lige så stor i skyen som i rådhusets kælder.

Cloud-Sikkerhed-Skyen

Cloud giver adgang til den offentlige virksomheds applikationer og data fra alle mulige og umulige enheder, uanset hvor i verden brugeren opholder sig. Foto: Colourbox

Cloud:  Debatten om cloud er fortsat hot, fordi mange kommuner endnu ikke har taget endelig stilling til, om de tør flytte deres – og dermed borgernes – data i skyen.

Så længe data ligger på kommunernes egne servere, er sikkerheden en del af it-afdelingens centrale opgaver og rutiner. 

Desuden bliver data tilgået via et kontrollet netværk fra enheder, som er styret, kontrolleret og sikret. Alt ligger gemt på infrastruktur placeret bag firewalls og diverse sikkerhedsinstanser – centralt administreret og kontrolleret.

Men når snakken falder på cloud og outsourcing, er der fare for, at man kommer til at fokusere på de mange nye, effektive og fleksible måder at arbejde sammen på.

For cloud giver adgang til den offentlige virksomheds applikationer og data fra alle mulige og umulige enheder, uanset hvor i verden brugeren opholder sig.

Så hvad gør man lige med sikkerheden? Er det ikke alligevel bedre selv at passe på borgernes data i kælderen under rådhuset?

Alle er lige i skyen
SamfundsDesign har spurgt Microsofts danske teknologi- og sikkerhedsdirektør, Ole Kjeldsen, der mener at fordelene ved at flytte i skyen som udgangspunkt er langt større end ulemperne, også selv om man som kunde bliver én blandt mange og risikerer at mister fornemmelsen af selv at have styr på sikkerheden.

 - Specielt i en evigt foranderlig verden, hvor de cyberkriminelle bliver mere og mere effektive og mere målrettede i deres angreb, så kan det være svært, hvis ikke umuligt, for den enkelte offentlige myndighed, at følge med og stadig være up to date og have en tidssvarende sikkerhedsløsning.

Det kan man få i en cloud-verden, hvor man kan sige til leverandøren, I må kunne sikre, at vi altid har en tidssvarende sikkerhedsløsning, siger teknologi- & sikkerhedsdirektør, Ole Kjeldsen.

- Samtidig er det en fordel for alle, at vi behandler alle kunder lige i skyen, mener Ole Kjeldsen.

 Se videointerviewet med Microsofts danske teknologi- & sikkerhedsdirektør, Ole Kjeldsen.