Digitaliseringstoget er fortsat på sporet

Status Digitalisering

Digitaliseringsstyrelsens første statusrapport over den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi beretter blandt andet, at der i 2016 blev der sendt over 100 mio.meddelelser med Digital Post til borgere og virksomheder.

Digitaliseringsstyrelsen har offentliggjort den første statusrapport om Danmarks femte fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, der blev lanceret i maj 2016.

Den første status efter 12 måneder viser, at en lang række af de 33 initiativer i digitaliseringsstrategien er sat igang.

Allerede nu er der også resultater af indsatsen, skriver Digitaliseringsstyrelsen på sin hjemmeside og peger blandt andet på hvidbogen om arkitektur for digitalisering.

Hvidbogen skal danne rammen for, hvordan it-systemer på tværs af staten, regionerne og kommunerne kan udveksle data.  Desuden skrider arbejdet med udviklingen af de nye generationer af NemID, NemLog-in og Digital Post fremad. Der er gennemført leverandørdialog og projekterne er i gang med udarbejdelse af udbudsmaterialet, da projekterne skal sendes i udbud i løbet af det næste halve år.  Endelig peger Digitaliseringsstyrelsen på, at der er gennemført en række informationskampagner om informationssikkerhed, bland andet om brugen af cookies på hjemmesider og information til danskerne om, hvordan man bedre kan beskytte sine data på nettet.

Statusredegørelse 2016 for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016- 2020 er den første og vil blive fulgt op hvert år frem til 2020.

Læs hele status for 2016 på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.