Digitalisering gør det bedre at være borger og praktiserende læge

Det bliver bedre for både borgere og praktiserende læger. Sådan forudser Niels Ulrich Holm konsekvenserne af den kommende overenskomst OK2018 mellem Praktiserende Lægers Organisation og Danske Regioner. Som næstformand for PLO har han selv været med til at forhandle den, og Niels Ulrich Holm sidder desuden i PLO's IT- og Dataudvalg.

Digitalisering-ørelæge-overenskomst

Praktiserende læger skal spille en endnu større rolle i sundhedsvæsenet i fremtiden takket være smartere it-løsninger og bedre sammenhæng mellem data i sundhedssektoren. Foto: Colourbox

Digitalisering: Årsagen til optimismen hos Niels Ulrich Holm skyldes et større fokus på digitalisering af almen praksis i den kommende overenskomst, der blandt andet indebærer, at de praktiserende læger skal håndtere flere patienter og flere opgaver, der hidtil lå hos sygehusene.
Konkret betyder det blandt andet, at praktiserende læger skal varetage løbende opfølgning på og behandling af KOL-patienter og patienter med type 2-diabetes og udvidede kontroller af visse kræftsygdomme.

Næstformanden ser nemlig samtidig med tilfredshed frem til en overenskomst, der fører til smartere it-løsninger og bedre sammenhæng mellem data i sundhedssektoren.

Høj prioritet af borgerinddragelse

Som eksempel på forbedringerne nævner Niels Ulrich Holm blandt andet borgerinddragelsen – der fx kommer til udtryk gennem overenskomstens nærhedsprincip. 

Borgerinddragelsen er et af de prioriterede indsatsområder fra det samarbejde, PLO har haft med Sundhedsministeriet om udvikling og forbedring af it i almen praksis. Det kommer blandt andet til udtryk gennem arbejdet med forløbsplaner.

- Alt i alt ser vi meget i overenskomsten 2018, der peger på, at det bliver bedre at være både borger og praktiserende læge. Den praktiserende læge er i mange tilfælde patientens første indgang til sundhedsvæsenet. Derfor arbejder vi i PLO tæt sammen med Sundshedsdatastyrelsen og de private it-leverandører, siger næstformand i PLO, Niels Ulrich Holm.

Sikre sundhedsdata

Et andet væsentligt fokusområde er datasikkerhed. PLO's næstformand fortæller, at - alene ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt - er det tætte samarbejde med it-aktørerne inden for sundhedsdata vigtigt:

- De data, som er nødvendige for samarbejdet med sundhedsvæsenet, skal tilvejebringes på den mest hensigtsmæssige måde – og i nogle tilfælde deles. Det har givet mange udfordringer for PLO: Både at forholde sig til EU's persondataforordning og at sikre den nødvendige databeskyttelse – så vi har regelstyring på alle data, der forlader vores praksissiger Niels Ulrich Holm.

Ny epikrisestandard

Endelig fremhæver Niels Ulrich Holm også aftalen om at forny epikrisestandarden som en af de væsentlige it-mæssige forbedringer. Med en ny fællesstandard bliver det nemmere og langt mere effektivt at følge op på henviste patienter og ikke mindst skabe et bedre overblik i lægens indbakke.

Digitalisering af praksis

Med den ny overenskomst vil de praktiserende læger spille en endnu større rolle i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det øgede fokus på nærhed og sammenhæng i sundhedssystemet og ikke mindst den udvidede opfølgning på patienter stiller høje krav til digitalisering af klinikken. I den nye overenskomst er der en række områder, som med fordel kan understøttes med it-værktøjer:

  • Sammenhæng i patienternes behandlingsforløb
  • Opfølgning efter en hospitalsindlæggelse
  • Behandlingen af kronikere tættere på eget hjem
  • Bedre sundhedstilbud uden for sygehusene

Overenskomsten mellem PLO og Danske Regioner træder i kraft den 1. januar 2018.