Offentlig digitalisering kræver korpsånd

Visionerne i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi kan kun realiseres, hvis det offentlige og it-leverandørerne arbejder i samme retning. Og det kræver korpsånd. Med en opdatering af Hvidbog om Fællesoffentlig Digital Arkitektur er ambitionen at definere det fælles grundlæg for den digitale udvikling.

Digital_Arkitektur

Både hos KL og Danske Regioner, der har været med til at udvikle hvidbogen om fællesoffentlig digital arkitektur sammen med staten, er der tilfredshed med de opdaterede arkitekturprincipper. Foto: Colourbox

Første gang det offentlige udarbejdede et oplæg til en fællesoffentlig it-arkitektur var i 2003. Siden har den digitale verden ændret sig radikalt og i et stadigt stigende tempo.

- I de 14 år er tiden jo langt fra stået stille. Vi har fx skiftet principper for mainframes, udviklingssprog har ændret sig, nye teknologier som smartphones og apps er blevet allemandseje, og vi har fået hele den fællesoffentlige rammearkitektur ind som en guidende princip for al udvikling af løsninger til kommunerne, mener manager Rune Møller Andersen, EG.

Derfor var det også tiltrængt, da kommunerne, regionerne og staten i fællesskab publicerede en opdateret version af den oprindelige "Hvidbog om Fællesoffentlig Digital Arkitektur" i juni 2017.

Otte principper og 22 regler
Den nye Hvidbog om Fællesoffentlig Digital Arkitektur sætter de overordnede rammer for deling af data. Hovedindholdet er otte principper og 22 arkitekturregler, som skal anvendes af alle initiativer i digitaliseringsstrategien, hvor der er et væsentligt indhold af arkitektur og data. 

  • Princip 1: Arkitektur styres på rette niveau efter fælles rammer
  • Princip 2: Arkitektur fremmer sammenhæng, innovation og effektivitet
  • Princip 3: Arkitektur og regulering understøtter hinanden
  • Princip 4: Sikkerhed, privatliv og tillid sikres
  • Princip 5: Processer optimeres på tværs
  • Princip 6: Gode data deles og genbruges
  • Princip 7: IT-løsninger samarbejder effektivt
  • Princip 8: Data og services leveres driftssikkert

For Rune Møller Andersen, EG, er det alle naturlige, men vigtige principper, som han dog oplever allerede er en integreret del af hverdagen hos alle seriøse it-leverandører:

- Hvis jeg skal fremhæve et af principperne, så tror jeg selv, at sikkerhed splller en stadig større rolle for både os som leverandør og for vores kunder. Derfor er det helt afgørende, at vi sammen skaber sikre rammer for opbevaring, brug og genbrug af data på tværs af sektorer og systemer, fordi det skaber værdi og tryghed for både borgere og offentligt ansatte, mener Rune Møller Andersen.

Fælles offentligt projekt
Både hos KL og Danske Regioner, der har været med til at udvikle hvidbogen sammen med staten, er der tilfredshed med den nye hvidbog og de opdaterede arkitekturprincipper. I en fælles pressemeddelelse fra Digitaliseringsstyrelsen fremhæver afdelingschef Ralf Klitgaard Jensen det store fokus på sammenhængende løsninger:

- I kommunerne samarbejder vi ofte med regioner og statslige myndigheder indenfor fx beskæftigelse, socialområdet, miljø og sundhed. Derfor er det også vigtigt, at digitaliseringen understøtter dette samarbejde på tværs, og at borgeren eller virksomheden oplever en sammenhængende og sømløs service. Det hjælper de rammer til, som vi med hvidbogen nu har udarbejdet i fællesskab på tværs af kommuner, stat og regioner, og vi ser frem til at afprøve og udvikle det i digitaliseringsstrategien, udtaler Ralf Klitgaard Jensen, afdelingschef i KL.

Samme tilgang har Henrik Hammer Jordt, formand for Danske Regioners It-arkitekturråd:

- At vi nu på tværs af den offentlige sektor har fastlagt de overordnede rammer for, hvordan vi i digitaliseringsstrategien arbejder med it-udvikling, der med udgangspunkt i borgernes behov og de ansattes opgaver kan understøtte tværgående processer og datadeling, er et vigtigt bidrag til arbejdet med fx tværgående patientforløb, og at den enkelte patient oplever et smidigt, effektivt og sammenhængende forløb, udtaler Henrik Hammer Jordt, formand for Danske Regioners It-arkitekturråd.

Fremtidens arkitekturregler
Hvidbogen om arkitektur for digitalisering, samt regler for begrebs- og datamodellering, er i praksis udarbejdet af Styregruppen for data og arkitektur, der i regi af Digitaliseringsstrategien er ansvarlig for initiativ 8.1: Gode data og effektiv datadeling i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for perioden 2016 til 2020.

Nu skal de nye arkitekturprincipper og modeller implementeres i praksis, og det virker som et fornuftigt udgangspunkt, mener Rune Møller Andersen, EG:

- Hvidbogen er jo mere sund fornuft end chokerende, breaking news. Men det er godt, at vi har et fælles sprog og et værk at tage udgangspunkt i, når vi som leverandør møder kunderne og skal drøfte mulighederne og begrænsningerne i forhold til de krav, som vi bliver præsenteret for.

Min eneste bekymring er måske, at vi stadig står med både fælles offentlige og fælles kommunale arkitekturprincipper. Selv om det meste er koordineret og sammenhængende, giver det stadig mulighed for usikkerhed og uenigheder, som gør det sværere at levere de effektive og sammende løsninger, som det offentlige har brug for og efterspørger, siger manager Rune Møller Andersen, EG.

Her  finder du Digitaliseringsstyrelsens Hvidbog om Fællesoffentlig Digital Arkitektur.