Og prisen går til...

Formålet med Digitaliseringsprisen er at øge opmærksomheden på succesfulde og værdiskabende digitaliseringsinitiativer i den offentlige sektor.

Digitaliseringspris 2017

Digitaliseringsprisen 2017 er et initiativ fra Digitaliseringsstyrelsen, Danske Regioner, KL, Djøf, Rambøll, KMD, DANSK IT og In2media.

Nu starter jagten på vinderne af Digitaliseringsprisen 2017.

Formålet med Digitaliseringsprisen er at øge opmærksomheden på succesfulde og værdiskabende digitaliseringsinitiativer i den offentlige sektor.

Ved at præmiere konkrete projekter belønner prisen foregangseksempler, der gavner samfund og borgere, eksempler som inspirerer andre til nye visioner og initiativer.

Digitaliseringsprisen består faktisk af tre priser

  • Effektiviseringsprisen
  • Velfærdsprisen
  • Dommernes specialpris

Effektiviseringsprisen

Effektiviseringsprisen gives til en offentlig institution eller myndighed, som har implementeret og lanceret en digital løsning/service, der har givet en markant effektiviseringsgevinst for organisationen eller sektoren. Dette skal være dokumenteret gennem opstilling af business case. Effektivisering handler også om kvalitet. Derfor skal brugerværdien og brugeroplevelsen fortsat være i top, og løsningen/servicen skal have et helhedsorienteret og servicedrevet fokus, der bidrager til at skabe en mere sammenhængende offentlig sektor med borgeren/virksomheden i centrum.

Velfærdsprisen

Velfærdsprisen gives til en offentlig institution eller myndighed, som har implementeret og lanceret en løsning/service, der ved hjælp af teknologi har digitaliseret velfærden eller dele af velfærden og tilvejebragt en mærkbar serviceforbedring, der har skabt øget mobilitet, tryghed, inddragelse og trivsel for borgeren. 

Dommernes specialpris

Dommernes specialpris gives til en offentlig institution eller myndighed, som har implementeret og lanceret en løsning/service, der ved hjælp af teknologi har digitaliseret velfærden eller dele af velfærden og tilvejebragt en mærkbar serviceforbedring, der har skabt øget mobilitet, tryghed, inddragelse og trivsel for borgeren.

Bag prisen

Digitaliseringsprisen 2017 er et initiativ fra Digitaliseringsstyrelsen, Danske Regioner, KL, Djøf, Rambøll, KMD, DANSK IT og In2media.

Læs meget mere om prisen, tilmelding, deadlines, mm på Digitaliseringsprisen 2017