Digital underskrift: En hjælpende hånd til socialt udsatte

Umiddelbart virker underskrift via tablets og smartphones lidt som et modefænomen, opstået fordi postbuddet kræver underskrift for at aflevere en pakke. Men særligt for socialt udsatte og fysisk handicappede kan underskrift med en pegefinger eller en plastikpen på en skærm være en hjælpende hånd.

Digital Underskrift

Digitale underskrifter vinder frem i flere selvbetjeningsløsninger

Umiddelbart virker underskrift via tablets og smartphones lidt som et modefænomen, opstået fordi postbuddet kræver underskrift for at aflevere en pakke. Men særligt for socialt udsatte og fysisk handicappede kan underskrift med en pegefinger eller en plastikpen på en skærm være en hjælpende hånd. 

- Næsten samtlige af vores digitale borger –og virksomhedsrettede løsninger understøtter allerede login og underskrift med NemID via Nemlog-In. Men digital underskrift på en skærm kan faktisk være vejen frem for en bedre borgeroplevelse, men også en højere digitaliseringsgrad, mener forretningsudvikler Mikkel Winther, EG:

- Både i vores blanketsystem samt på vores nye løsninger til ansøgninger om helbredstillæg og hjælpemidler, understøtter vi tablet/mobil-underskrift med pen/finger på skærm.  Det er særligt relevant for borgere uden NemID eller borgere, der er fritaget for Digital selvbetjening,  idet disse borgere nu kan søge digitalt alligevel, forklarer Mikkel Winther. 

Pligt til digital selvbetjening
Som borger i Danmark skal du betjene dig selv digitalt på en række offentlige områder. Det gælder fx, når man skal bestille nyt sundhedskort eller skrive sit barn op til SFO eller skole.

De offentlige myndigheder skal imidlertid yde hjælp og vejledning, hvis borgeren har svært ved at betjene sig selv digitalt. Alligevel er netop borgere med nedsat funktionsevne og ældre blandt de brugere, som historisk set ikke ansøger digitalt så ofte. Hvor mange borgere med nedsat funktionsevne eller ældre borgere, der har søgt om fritagelse for selvbetjening er uklart, men antallet af borgere, som er fritaget for fx Digital Post, er på landsplan ca. 11% og i enkelte kommuner er helt op til 20% af borgerne fritaget for Digital Post.

- Historisk set har det været sådan, at selvom borgeren måske er fritaget for Digital Post, så er borgeren ikke automatisk fritaget for selvbetjening, siger Mikkel Winther.

Det har betydet, at borgeren fx skulle have en fritagelse for digital selvbetjening ift. helbredstillæg i Borgerservicecentret i kommunen, mens de skulle søge om fritagelse for ansøgning om pension hos Udbetaling Danmark.

- Der findes ikke umiddelbart tal på, hvor mange der er fritaget for de forskellige selvbetjeningsløsninger, men på grund af forvirringen omkring fritagelse er det i nogle kommuner de facto blevet sådan, at hvis man er fritaget for Digital Post, så er man også fritaget for Digital selvbetjening, forklarer Mikkel Winther og fortsætter:

- Med funktionen til digital underskrift på skærm er det vores klare forhåbning, at vi i størstedelen af tilfældene helt kan undgå, at folk bliver fritaget for digital selvbetjening, da kommunen, leverandører eller personer i civilsamfundet kan hjælpe med ansøgningen.

Underskrift med en finger

I praksis foregår den digitale underskrift ved, at sagsbehandleren, den pårørende eller ydelsesleverandøren udfylder den digitale blanket på vegne af borgeren. Borgeren læser herefter de indtastede oplysninger igennem og skriver så under på ansøgning på skærmen. Løsningen er dermed en afløser for den gamle papirblanket, men data gemmes som xml og sendes til kommunen sikkert og digitalt.

Især forventer Mikkel Winther, at en række af de obligatoriske digitaliseringsløsninger kan få et boost med digital underskrift.

- Vi har selv lanceret to selvbetjeningsløsninger målrettet handicappede og pensionister/førtidspensionister. Det er områder, som i dag er plaget af en digitaliseringsgrad på under 27%, på trods af at det er obligatorisk at søge digitalt. Her er løsningen et kerneelement i at sikre bedre konvertering til de digitale kanaler, mener Mikkel Winther.

- Løsningen kan være med til at øge digitaliseringsgraden, fordi leverandører, pårørende eller borgerservicemedarbejdere kan hjælpe de pågældende borgere med at ansøge digitalt. Det eneste, borgeren skal gøre, er, at godkende de indtastede oplysninger og skrive under på en skærm. Kommunen modtager dermed alle data digitalt i stedet for en død papirblanket, siger Mikkel Winther.

Fritagelse fra digital selvbetjening
Hvis kommunen vurderer, at særlige forhold gør, at borgeren ikke kan forventes at være i stand til at anvende den digitale selvbetjeningsløsning, skal kommunen tilbyde, at borgeren kan indgive ansøgningen mv. på anden måde end digitalt.

Medarbejderen i kommunen skal foretage en konkret vurdering fra situation til situation og skal om muligt have forsøgt at hjælpe borgeren til at ansøge digitalt først. På denne måde vil der blive taget størst mulige individuelle hensyn samtidig med at det sikres, at dem der kan, også anvender de digitale løsninger.

Det er ikke muligt at opstille en udtømmende liste over de særlige forhold, der kan forhindre en borger i at ansøge digitalt. Men følgende er eksempler fra borger.dk på hvem, der  -i nogle tilfælde - vil kunne fritages:

  • Personer, der har et fysisk handicap
  • Personer, der har en kognitiv funktionsnedsættelse (herunder demens)
  • Personer, der har en psykisk lidelse
  • Personer, der er socialt udsatte eller hjemløse
  • Personer uden it-kompetencer
  • Personer med sprogvanskeligheder
  • Personer, der er svært ordblinde

 Læs mere om digital selvbetjening