Digital læring: Ny læringsform gør elever til videnproducenter

Gennem digitale læreprocesser er Middelfart Kommune i gang med at udvikle en ny læringsform, hvor eleverne lærer gennem egen videnproduktion.

Digital_læringsform_Skoleliv

Et væsentligt led i at gøre FABLAB til en succes er, at det nye digitale videncentrum forankrer sig i fagene. Foto: Colourbox

Af Anne Mygind Brodersen/Den Offentlige

Digital læring: I mange af landets kommuner arbejdes der i disse år intenst på udvikling af nye læringsformer og på at finde ud af, hvordan digitale teknologier bliver en integreret del af undervisningen.

FABLAB er en katalysator for en ny måde at tænke læring på. Eleverne skal ikke være forbrugere af viden, men også kreative skabere. Birgitte Mikkelsen, chef for Læring, Kultur og Fritid, Middelfart Kommune.

Det gælder også i Middelfart Kommune, hvor målet er, at eleverne i de kommende år skal træde sikkert ind i den digitale tidsalder. Udviklingen er centreret i et såkaldt FABLAB – et it-didaktisk centrum på hver af skolerne i den vestfynske kommune – med nye digitale værktøjer til undervisningen.

- FABLAB er en katalysator for en ny måde at tænke læring på. Eleverne skal ikke være forbrugere af viden, men også kreative skabere. Det er en bevægelse fra reproduktion af viden til videnproduktion, siger Birgitte Mikkelsen, chef for Læring, Kultur og Fritid, Middelfart Kommune.

Udviklingen af FABLAB er et centralt element i Middelfart Kommunes handleplan ”Digital læring i skolen 2017-2021”. Her står digital dannelse, teknologiforståelse og ’21st century skills’ som nøgleord for det, der skal blive den nye læringsramme.

- Vi er i gang med at udvikle læringsrummet, så vi i endnu højere grad end i dag vækker elevernes kreativitet. Derudover vil vi med vores fokus skabe digital dannelse. Det sker blandt andet også ved at styrke elevernes kritiske tænkning. Vi skal skærpe elevernes blik for, hvordan de forholder sig til data og tilgængelig viden, siger Birgitte Mikkelsen.

Læs mere: Om offentlig digitalisering

Digitale værktøjer skal ud i fagene

Et væsentligt led i at gøre FABLAB til en succes er, at det nye digitale videncentrum forankrer sig i fagene. Lærerne skal blive fortrolige med den nye læringsform og brugen af de digitale teknologier i undervisningen.

Derfor er de første lærere også i gang med et kompetenceudviklingsforløb, der gennemføres af Univercity College Lillebælt. To skoler er startet op på forløbet, og på Vestre Skole, hvor fem lærere har taget fat på kompetenceudviklingen, oplever skoleleder Klaus Andreasen, allerede nu effekt.

- Lærerne er meget positive, og de møder det med stort engagement. Det er en ny og mere projektorientret måde at undervise på, hvor eleverne i højere grad inddrages og føler større ejerskab for egen læring. Vi oplever, at eleverne får vakt nysgerrighed, har øget motivation og entusiasme, siger Klaus Andreasen og fortsætter:

- Samtidig har det stor værdi for os, at kompetenceudviklingen er tilrettelagt som aktionslæring. UCL udvikler forløbet i samarbejde med os, og lærerne får mulighed for at afprøve den nye viden og de nye teknologier undervejs. Det betyder, at det bliver meget praksisnært og tilpasset virkeligheden.

De lærere, som er med på kompetenceudviklingsforløbet får ligeledes en væsentlig rolle i forhold til at skabe en forankring af den nye læringskultur på de respektive skoler. 

Læs artikel: Dataetik: MatematikFessor tager etisk ansvar for børns data

Skræddersyet kompetenceudvikling kan imødekomme kommuners ønsker

Hos University College Lillebælt har man mangeårig erfaring med udvikling af kompetenceudviklingsforløb i samspil med kommuner, som også er den formel, som er benyttet i det her tilfælde med Middelfart Kommune.

Peder Møgelvang Pedersen, lektor i Læringsteknologi ved UCL og ansvarlig for forløbet med Middelfart Kommune, oplever, at den form for rekvirerede forløb kan noget særligt begge veje.

- Når vi skræddersyr forløbet, så bliver det skabt ud fra kommunens behov og ønsker, og de får dermed det, som de har brug for. Tilsvarende udvikler vi løbende vores viden og kompetenceudvikling i samspil med de kommuner, som vi samarbejder med, siger UCL-lektoren.

Læs mere: Om FABLAB-satsningen i Middelfart Kommune.

Hent gratis whitepaper: Indfri dit digitale potentiale her

Læs mere: Om veje til et bedre børneliv