Digital dødsanmeldelse hitter

Samtlige danske kirkegårde og krematorier har siden årsskiftet haft muligheden for at tilslutte sig en fælles tjeneste for digital dødsanmeldelse. Allerede nu er over 1.000 kirkegårde tilmeldt, og 9 ud af ti begravelseshandlinger bliver anmeldt digitalt.

Digital dødsanmeldelse

Mere end 1.000 kirkegårde er nu tilmeldt den fælles tjeneste for digital dødsanmeldelse, og 9 ud af ti begravelseshandlinger bliver anmeldt digitalt.  Foto: Colourbox

Digital dødsanmeldelse: I dag kan alle landets kirkegårde og krematorier blive koblet til digital dødsanmeldelse og modtage digitale begravelsesanmodninger og begravelsesafgørelser direkte fra PersonSag, begravelsesmyndighedens sagsbehandlersystem.

Digital dødsanmeldelse bidrager til en lettere administration af området, lige som data bliver mere nøjagtige, da overleveringer og manuel indtastning minimeres.

Desuden er det blevet muligt at finde brændingsdato og brændingsnummer og meddele jordfæstelses-/urnenedsættelsesdato digitalt tilbage til PersonSag.

Store administrative besparelser ved digital dødsanmeldelse
Tom Olsen fra Fælleskrematoriet Sjælland og Lolland-Falster i Ringsted har set så meget frem til muligheden siden krematoriet startede i 2013, at han nærmest vil betegne det som en lidelseshistorie.

I dag kan Fælleskrematoriets leder konstatere, at digital dødsanmeldelse har medført en så stor administrativ besparelse, at medarbejdere og ledelse kan puste ud efter nogle travle år med manuelt arbejde og postfrankerede kuverter frem og tilbage mellem begravelsesmyndigheder og kirkegårde.

Servicevirksomhed for borgerne
Ifølge Tom Olsen er der ikke længere det samme behov for at rykke kordegne og sognepræster for tilladelser.

På samme måde er tilbagemeldinger til myndigheder og kirkegårde i form af brændingsattester blevet forenklet og automatiseret, så alt i alt er processerne blevet langt smidigere, så både rutineopgaver og evt. straks-kremeringer forløber uden ekstra besvær.

- Processer og data ligger i allerede PersonSag, så du kan hente de nødvendige oplysninger, og du får automatisk besked, hvis en handling skal finde sted. På den måde kan vi få de relevante oplysninger frem så hurtigt som muligt. I sidste ende er vi jo en servicevirksomhed for borgerne, siger Tom Olsen, leder på Fælleskrematoriet Sjælland og Lolland-Falster i Ringsted.

Snitflade med direkte adgang til PersonSag
Den enkelte kirkegård får således en række fordele af at integrere sit kirkegårdssystem med digital dødsanmeldelse.

Bag løsningen står softwareleverandøren EG, der har udviklet snitfladen, så alle processerne automatisk formidler data til og fra PersonSag, så breve og automatiske e-mails mellem kirkegårde, krematorier og myndigheder på sigt kan undværes helt.

- Integrationen har den yderligere fordel for kirkegården, at den får direkte adgang fra kirkegårdssystemet til de data, der i forvejen ligger i PersonSag.

Vil man fx kontakte pårørende for detaljer om urnenedsættelse eller lignende, har man korrekt data direkte knyttet til den enkelte handling, siger Frank Kragelund Hansen, direktør i EG Brandsoft.

Sund fornuft at tilmelde sig
Kirkeministeriet har indtil videre ladet det være frivilligt for kirkegårde og krematorier, om de vil tilmelde sig digital dødsanmeldelse, men ifølge Tom Olsen er der ingen grund til at lade være.

Allerede nu er over 1.000 kirkegårde tilmeldt, og 9 ud af ti begravelseshandlinger bliver anmeldt digitalt.Den dag alle landets kirkegårde bliver tilsluttet, vil processerne blive fuldt automatiserede og effektive.

- Digital dødsanmeldelse vil ikke medføre en omvæltning for den enkelte kirkegård. Men det er et spørgsmål om at udnytte de digitale muligheder fuldt ud. Efter min mening, vil ingen med sund fornuft undlade at tilmelde sig digital dødsanmeldelse, siger Tom Olsen fra Fælleskrematoriet.

Fakta om digital dødsanmeldelse

  • Kirkegården kan se data i det øjeblik, borgeren eller bedemanden har indtastet anmodningen på borger.dk.
  • Når begravelsesmyndigheden har godkendt anmodningen, får kirkegården automatisk tilladelse til at foretage begravelseshandlingen.
  • Hele processen og alle kirkegårdens sager kan følges på oversigtsskærmen i kirkegårdssystemet.
  • Data om afdøde kan overføres til et gravsted i kirkegårdssystemet.
  • Ved kremeringer får kirkegården kremeringsdato og kremationsnummer, så snart krematoriet indberetter dem, frem for en kremationsattest som hidtil.

 Læs mere om EGs kirkegårdssystem og muligheden for digital indberetning af dødsanmeldelser.