DI Digital: Digitalisering, der skaber værdi

På Dansk Industri Digitals årsmøde var temaet "Digital Transformations – Digitalisering der skaber værdi." I år var fokus på, hvad der skal til for at få digitale projekter til at lykkes, og hvordan man styrer uden om faldgruberne og skaber flere digitale succeshistorier. Nåede du ikke med, kommer her et par vigtige pointer fra dagen.

DI Digital

PÅ DI Digitals Årsmøde var topledere fra det offentlige og private samlet om temaet digitalisering, der skaber værdi. Foto: Per Roholt

DI Digital: På DI Digital Årsmøde var deltagerne topchefer fra den digitale branche samt kunder og samarbejdspartnere fra både den private og offentlige sektor. 

Blandt indlægsholderne på DI Digital Årsmøde var skatteminister Karsten Lauritzen, som holdt et veloplagt oplæg om, hvordan digitalisering både er hans største politiske problem og samtidig hans bedste værktøj. Desuden kunne man møde bl.a. koncernchef for Berlingske Media Anders Krab-Johansen, som berettede om de store ambitioner og konkrete tiltag som Berlingske Media har iværksat for at håndtere den digitalisering, som både er den største trussel og den mulige redningsplanke for mediebranchen. 

Sidst - men ikke mindst - var der en række spændende debatter, blandt andet om, hvad der spiller den allerstørste rolle, når det skal sikres at gevinsterne holder samt hvordan man som leverandør kan være med til at fastholde gevinsterne. 

Deltagerne var Country Managing Director Philip Wiig, Accenture A/S, Country Director Lise Karstensen, Nokia Denmark A/S, Direktør Thomas Fredenslund, Styrelsen for IT og Læring, samt CEO for EG A/S Mikkel Bardram. 

 "Hvad spiller den allerstørste rolle, når det skal sikres, at gevinsterne holder?" 

Her var der blandt paneldeltagerne udbredt enighed om, at lange kravsspecifikationer og trusler om bod, hvis ikke et projekt lykkes er vejen frem. Lise Karstensen fra Nokia lagde især vægt på pragmatisme som en nøglefaktor. "Pragmatisme omkring at opgaver og behov kan udvikle sig er fundamental ".

Tilliden skal være der, ellers bruger man sin energi de forkerte steder, på at overvåge og kontrollere i stedet for at udvikle og tænke kreativt.  

Philip Wiig fra Accenture betonede vigtigheden af at der er it-forståelse til stede i topledelsen. 

- For mange bestyrelser og direktioner har ikke folk med digitale kompetencer", og tilføjede med et blink i øjet: "Det er ofte ældre folk med en finansiel baggrund, som pr definition ikke reagerer hurtigt i fht. it. 

Som kunden i panelet forsatte Thomas Fredenslund fra Styrelsen for IT og Læring i dette spor: 

- Den gode køber ved, hvad man skal have og har kompetencerne til at vide det.

Det er med andre ord ikke kun leverandøren, som har ansvar for opgaven. Som kunde har man også ansvar for at vide og kunne definere, hvad man vil have.  

Mikkel Bardram fra EG A/S som har både offentlige og private kunder lagde sig på line med de øvrige paneldeltagere: 

- Tæt forståelse mellem kunde og leverandør er vigtig. Gevinsterne kommer kun igennem tæt samarbejde og forståelse mellem kunde og leverandør. Leverandøren skal kende industrien og have et modent produkt og kunden skal forstå hvad de reelt vil bruge teknologien til. Samtidig er det klart at desto mere kunden ved om teknologi og hvad de vil have ud af det desto større er chancen for succes

Men også kendskab til kundens industri og område er en vigtig faktor i Mikkel Bardrams øjne: 

- Desto mere leverandøren allerede kender de udfordringer kunden står overfor og har produkter, der passer til kundens industri eller område, desto større er chancen for succes. 

Download gratis whitepaper: Whitpaper - Gevinstrealisering i offentlige it-projekter.

Hvordan kan man som leverandør være med til at fastholde gevinsterne? 

I denne del af debatten var det tydeligt, at der ligger en vis udfordring i, at digitalisering og digital transformation ikke er projekter der afsluttes men i stedet hele tiden er under udvikling – hvilket betyder, at gevinstfastholdelsen også hele tiden er under udvikling.  

Philip Wiig fra Accenture havde bemærket en tendens til, at mange virksomheder kører med små projekter og Big Bets, hvor de små projekter hurtigt kan skaleres og eller ned og Big Bets er der, hvor man lægger fokus på gevinsterne.

- Samtidig er det tydeligt, at mange endnu afventer, at deres industris platform defineres.

Læs artikel: Fang fuglene på taget

Thomas Fredenslund fra Styrelsen for IT og Læring fortalte om en ændring i statens tilgang til it-projekter, hvor man nu i høj grad er gået væk fra kun at fokusere på meget store projekter: 

- Det giver succes at lave flere små projekter og at dele de store op i mindre dele. Men som stat skal man også nogle gange lave meget store opgaver – NEMid er eksempel, uden den store indsats man lagde for 15 år siden, så havde vi ikke kunnet tilbyde borgerne den løsning, som netop gik i luften i mandags.

Mikkel Bardram fra EG  så også det, at kunne fastholde gevinster i en dynamisk verden, som en central udfordring: 

- Det der var gevinsten eller business casen i går kan ændre sig i morgen. Jeg tror derfor ikke, at man skal se det som at man skal fastholde noget. Det handler om at have en IT platform og en leverandør som kan sikre stabile og lave IT omkostninger og som samtidig kan give en evnen til at være på forkant med sin branche innovations og effektivitetsmæssigt. Fastholdelse af gevinster er med andre ord en dynamisk opgave, som kræver en leverandør der kan udfordre og en it-løsning som er fleksibel.

Læs mere om debatterne og se interviews med centrale deltagere på DI Digital Årsmøde på www.samfundsdesign.dk og på https://www.linkedin.com/company/eg-as/ .