Manglende kontrol med tusindvis af apps til psykisk syge

Anbefalingerne og retningslinjerne i Danmark er begrænsede og uigennemskuelige, mener konsulent Anders Bay-Smidt, Telepsykiatrisk Center, Region Syddanmark

Sick app

Allerede i 2015 var der skønsmæssigt mere end 165.000 sundhedsapps i Googles og Apples appbutikker, hvoraf mange er målrettet borgere med psykiske lidelser som depression, angst, posttrau-matisk stresssyndrom og skizofreni

Kontrollen med kvaliteten af de tusindvis af apps, som tilbydes fx skizofrene, depressive og andre borgere med psykiske sygdomme, er stort set ikkeeksisterende.

Psykiatrien i Region Syddanmark har derfor introduceret en særlig hjemmeside – MindApps.dk – der skal gøre det lettere for behandlere og borgere at finde den rette app til håndtering af psykiske sygdomme.

Fra lab til app
MindApps.dk startede egentlig som et lille projekt under navnet "mindlapps" med det ønske at skabe et netværk på tværs af det offentlige og private aktører til videndeling og udvikling inden for området. Under netværket skulle der etableres et tværfagligt testpanel, som skulle kvalitetsvurdere apps med henblik på at gøre det lettere for borgere og behandlere at navigere i junglen af apps.

"Det indledende arbejde viste dog så mange gråzoner, at arbejdet med apps blev mere omfangsrigt end blot et testpanel og et netværk", forklarer en af bagmændene, konsulent og cand.it. Anders Bay-Smidt, Telepsykiatrisk Center, Region Syddanmark.

MindApps
Derfor blev netværket hurtigt til et egentlig projekt, MindApps, hvor sitet MindApps.dk er platformen i et paraplyarbejde, der bl.a. indebærer: opstart af app-projekter i psykiatrien, screening af apps, sparring med udviklere, udarbejdelse af guides til apps, et bibliotek af sikre apps, der kan tilgås af borgere og behandlere, og meget mere, der skal understøtte og forbedre udbuddet og kvaliteten af de apps, der kan bruges i psykiatrien.

MindApps voksede hurtigt fra lille til stort projekt

 

 

 

På hjemmesiden kan man fx:

  • Søge efter apps til bestemte målgrupper og indsatser
  • Læse anmeldelser af apps til forebyggelse, behandling og recovery
  • Få viden om muligheder og begrænsninger ved brug af apps i psykiatrien
  • Finde inspiration til, hvordan apps kan indgå i samarbejdet mellem patient og behandler.

Desuden er hjemmesiden udstyret med en såkaldt apptjekker. Apptjekkeren skal være med til at sikre kvaliteten af de mange nye apps, der hele tiden kommer på markedet, fordi manglen på kontrol med datasikkerhed i apps og fravær af fælles standarder for kvalitet er én af de helt store barrierer for brug af apps til håndtering af psykiske vanskeligheder.

Ureguleret marked
Baggrunden for projektet er tankevækkende. Allerede i 2015 var der skønsmæssigt mere end 165.000 sundhedsapps i Googles og Apples appbutikker, hvoraf mange er målrettet borgere med psykiske lidelser som depression, angst, posttraumatisk stresssyndrom og skizofreni.

Derfor er mange kommuner og regioner også optaget af, hvordan man kan arbejde med apps og ikke mindst,  hvilke aps der virker. Det gælder fx Region Sjælland, der arbejder med tidlig opsporing og reducering af tilbagefald i socialpsykiatrien, hvor en app skal være med til at hjælpe borgerne inden for handicap og psykiatri til at fastholde en god hverdag.

Slagelse Kommunes egen gratis app, MindMotion, er et andet eksempel. Men der findes også en lang række apps udviklet på kommerciel basis uden egentlig evidens for en positiv effekt på brugeren:

"Markedet er stort set ureguleret, og herhjemme lægger Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsdatastyrelsen sig i slipstrømmen af den amerikanske lægemiddelmyndighed FDA, der ikke vil regulere de apps, der vurderes som ’low-risk’", skriver Marie Paldam Folker, der er antropolog og teamleder i Telepsykiatrisk Center, Region Syddanmark, på Psykiatribloggen, hvor man kan læse hele hendes analyse af udfordringer med at finde en app, der virker.

Konsulent Anders Bay-Smidt uddyber sin kollegas betænkeligheder:

 Konsulent Telepsykiatrien, Region Syddanmark"På nuværende tidspunkt er det meget uigennemskueligt både for behandlere, borgere og udviklere at finde rundt i, hvad en app skal leve op til. Vi så eksempelvis, hvordan NHS, National Health Service, i oktober 2016 på grund af tvivl om sikkerheden i de apps, som de anbefalede, måtte lukke sit onlinebibliotek, NHS Health Apps Library, med apps udvalgt og anbefalet til bl.a. psykiatribrugere. Samtidig er anbefalingerne og retningslinjerne i Danmark begrænsede og uigennemskuelige, så vi ser det som nødvendigt med en guide, hvis vi vil have apps udbredt som en del af behandlingen i psykiatrien", siger Anders Bay-Smidt, der mener, at appmarkedet rettet mod psykisk syge bør være mere reguleret:

"Risikoen er naturligvis en dynamisk størrelse, men selv en ’low-risk’-app vil kunne gøre meget skade, hvis den bruges forkert. Derfor bør der være en regulering, men det kræver, at retningslinjer og krav til apps bliver mere gennemskuelige, så man allerede fra udviklingens begyndelse kan have en retningslinje at arbejde ud fra. Derfor har vi også forsøgt at gøre vores egen apptjekker så brugervenlig som muligt, så man fx som udvikler hurtigt kan arbejde med sin app ud fra de krav, der stilles, hvis appen skal bruges i behandlingsøjemed. Så ja, der skal være en regulering ud fra gældende regler, men det er et spørgsmål om at gøre dem mere gennemskuelige", siger konsulent Anders Bay-Smidt.

Skeptisk forening
SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed, hvor Knud Kristensen er formand, anbefaler generelt ikke bestemte behandlingstiltag:

"Det gælder også anvendelse af apps. Omvendt kritiserer vi, når det viser sig, at tiltag ikke er gode nok. Det vil vi også gøre, hvis vi bliver opmærksomme på apps, der ikke fungerer tilstrækkeligt godt.

Vi har dog mig bekendt ikke fået henvendelse fra brugere, der har mistanke om misbrug af deres personlige data", siger Knud Kristensen. Han er også bekymret for, om et ureguleret marked risikerer at bringe apps på markedet, der kan skade brugerne. Enten fordi appen måske ikke hjælper borgeren, men direkte skader sygdomsforløbet, eller fordi fortrolige oplysninger deles og måske misbruges:

"Omvendt er jeg i tvivl om, hvorvidt en region i et lille land som Danmark kan dæmme op for et så hurtigt voksende marked og tilbyde en tilstrækkelig teknisk og funktionel afprøvning og garanti. I SIND går vi dog ud fra, at de apps, der bruges/anbefales af det offentlige, er kvalitetssikret", tilføjer Knud Kristensen.

Region bag indsatsen
Region Syddanmark står bag MindApps.dk, der er udviklet i samarbejde med nuværende og tidligere brugere og eksperter i datasikkerhed og sundhedsteknologivurdering.

Behandlere i Psykiatrien i Region Syddanmark deltager i test, screening og anmeldelse af de enkelte apps, og det fremgår under hver app, hvilke psykiatriske afdelinger og teams der har været inddraget.

Annonce