Mangel på viden om apps til handicappede

Næsten alle danskere har adgang til en tablet eller smartphone, og derfor vokser anvendelsesmulighederne for særlige apps målrettet borgere med funktionsevnenedsættelse. Men der mangler i høj grad viden på området.

Apps til funktionsevnenedsatte

De fleste af de apps, der er udviklet på socialområdet, er muliggjort gennem projektpenge, og kan ikke udnyttes kommercielt

I takt med, at næsten alle danskere har adgang til en tablet eller smartphone, vokser anvendelsesmulighederne for særlige apps målrettet borgere med funktionsevnenedsættelse. 

Men der mangler i høj grad viden på området, mener næstformanden i Landsforeningen LEV, Ib Poulsen.

 "Der findes i dag ikke en samlet, opdateret oversigt, og der mangler i høj grad test og undersøgelser af, om tingene kan bruges. Ikke mindst mere viden om, hvad behovet reelt er, og apps udviklet til målgruppen," mener Ib Poulsen:

 "Målgruppens intellektuelle niveau er meget forskelligt, så den enkelte målgruppe er lille. Der findes ingen effektmålinger på området, hvilket er en mangel, lige som der heller ikke er pædagogiske metoder, der kan sikre opbygningen eller udviklingen af det udviklingshæmmede menneskes evne til at bruge app og andre teknologiske hjælpemidler", siger Ib Poulsen.

Ældre app-samling
I 2013 udarbejdede Digitaliseringsstyrelsen en oversigt over APPs med særligt anvendelsespotentiale for mennesker med handicap.  Oversigten, "Kompenserende APPs til mennesker med handicap", er opdelt i forhold til de forskellige handicaps med forslag til anvendelse.  De enkelte APPs bliver i oversigten kort beskrevet samt gennemgået efter platform, målgruppe, undermålgruppe, aldersgruppe, sværhedsgrad, netværkskrav og pris.

Men oversigten er aldrig blevet opdateret og fuldmægtig Peter Houmann, Digitaliseringsstyrelsen, oplyser, at der ikke er aktuelle planer om at opdatere oversigten.

Mere viden og flere test, tak
Næstformanden i LEV, Ib Poulsen, efterlyser derfor mere viden og flere test på området.

Kan apps gavne fx dine medlemmer
Ja, de kan bruges, hvis de er tilrettet og opbygget med henblik på målgruppen.

Hvor udbredt er brugen af apps fx inden for det specialiserede socialområde?
Det er mit indtryk at APP kun er udbredt i et lille omfang til mennesker med udviklingshæmning, når man ser bort fra spil og i et vist omfang let tilgængelige sociale medier som Facebook og Instagram.

Hvad kan mener du generelt om kvaliteten og anvendeligheden  af de tilbudte apps?
Det nuværende udbud er ikke ret anvendelig for det enkelte handicappede menneske fordi der i mange situationer skal tænkes abstrakt for at kunne forstå og bruge dem. Enkelte app, der er opbygget omkring billeder og enkelte animationer kan bruges, f.eks. i forbindelse med indkøbslister og opskrifter. De fleste af de apps, der er udviklet på området, er muliggjort gennem projektpenge, og kan ikke udnyttes kommercielt. Så opdateringer mangler, og de bliver hurtigt forældet, siger Ib Poulsen, næstformand for Landsforeningen LEV.

Annonce
Andre læser også
Dataetik_12_Colourbox

Etiske søgemaskiner i fremmarch

Af: Gry Hasselbalch og Pernille Tranberg

Rolf Ask Clausen - video

Stop med at digitalisere for andres skyld

Af: Per Roholt

Klar til den digitale rejse

Skal du med på den digitale rejse?

Af: Effektivitet.dk

Annonce