Undgå de syv barrierer for offentlig digitalisering

Alle taler om RPA, machine learning, IoT, droner og blockchain. Så hvorfor går det så langsomt med at implementere nye teknologier i det offentlige? Deloitte har fundet syv barrierer – og peger på fire løsninger.

Hækkeløb-barrierer

Digitale barrierer står i vejen for digitalisering af det offentlige. Deloitte har identificeret syv barrierer for offentlig digitalisering – og fire løsninger. Foto: Colourbox

Digitale barrierer: De tekniske løsninger findes, så hvorfor er der ingen, der bruger dem?

Sådan lyder det ofte, når it-leverandører samles, og frustrationerne får frit løb.

Men der er faktisk en række gode grunde til, at ny teknologi som droner og blockchains sjældent implementeres så hurtigt eller så succesfuldt, som man kunne ønske sig. Faktisk er der mindst syv barrierer for offentlig digitalisering ifølge en rapport, som Deloitte har udarbejdet for Digitaliseringsstyrelsen.

I rapporten "Analyse af barrierer for udbredelse af nye teknologier" har Deloitte undersøgt barrierer i staten, regionerne og kommunerne relateret til implementering af robotic process automation, (RPA), machine learning, Internet of Things (IoT), droner og blockchain.

De syv barrierer, som Deloitte har fundet frem til, handler om manglende kompetencer, utilstrækkelige ressourcer og prioriteringer, udfordringer med juridiske barrierer, manglende potentiale og usecases, forandringsledelse, utilstrækkelig videndeling og samarbejde samt udfordringer med arkitektur, systemer og data.

De offentlige organisationer, som er blevet interviewet, savner først og fremmest kompetencer. Halvdelen (52 procent) af de interviewede offentlige organisationer oplyser, at kompetencer er en barriere ved anvendelse af nye teknologier, 44 % peger på ressourcer og prioritering i organisationen, mens 41 % fremhæver behovet for juridiske afklaringer.

Fire løsningsforslag

I rapporten peger Deloitte på fire løsningsforslag med i alt 11 konkrete løsningsinitiativer.

Løsningsforslag 1. Styringsmæssig og politisk dagsorden og målsætninger

Fremhævelse af konkrete teknologier på den politiske og styringsmæssige dagsorden, hvorved staten tager en aktiv rolle i promoveringen af konkrete teknologier.

Løsningsforslag 2. Understøttelse af teknologiske foregangsprojekter

Direkte understøttelse af udvalgte projekter, hvori der afprøves nye teknologier, eller hvor eksisterende teknologier afprøves på nye opgaveområder. 

Løsningsforslag 3. Etablering af fællesoffentlige forudsætninger for udbredelse af ny teknologi

Sikre den offentlige sektor bedre forudsætninger for arbejdet med nye teknologier gennem øget adgang til eller prioritering af finansiering, bedre tilgange til organisering af projektorganisationer og ved at etablere sikre understøttende innovationsplatforme.

Løsningsforslag 4. Implementeringsstøttecentre

Etablering af implementeringsstøttecentre, der kan yde teknologispecifik og operationel støtte til projekter i den offentlige sektor, hvor de nye teknologier ibrugtages.

Læs artiklen: RPA-robot tager nordjyder med storm

Om undersøgelsen

Rapporten "Analyse af barrierer for udbredelse af nye teknologier" baserer sig ifølge Delotte blandt andet på interview med 27 danske offentlige organisationer, 5 danske og internationale bedste praksis-projekter, research af relevante internationale policytiltag og data- og løsningsworkshops med Digitaliseringsstyrelsen.

Download rapporten: Analyse af barrierer for udbredelse af nye teknologier

Faktaboks

·       Manglende kompetencer til teknologispecifik løsningsudvikling, procesoptimering mv.

·       Utilstrækkelige ressourcer og prioritering grundet manglende risikovillighed og konkurrerende prioritering af knappe ressourcer til lovgivningsbestemte projekter og driftsopgaver.

·       Udfordringer med juridiske barrierer relateret til tvivl om datasikkerhed, regler for anvendelse og samkøring af data og brug af teknologikatalysatorer som for eksempel cloudløsninger. Herudover er der identificeret tvivl om juridiske forhold og ansvar ved indgåelse af partnerskaber med private aktører.

·       Manglende potentiale og usecases som følge af utilstrækkeligt internt samarbejde i de offentlige organisationer om identifikation af gode anvendelsesmuligheder.

·       Utilstrækkelig videndeling og samarbejde mellem organisationer og på tværs af den offentlige sektor i forhold til at udveksle erfaring og relevante usecases.

·       Udfordringer med arkitektur, systemer og data ved integration af nye teknologier i eksisterende systemporteføljer, for eksempel ved import af data fra droner eller grundet systemleverandørers nedlukning af RPA-brugere.

Læs mere: Indfri dit digitale potentiale

Læs mere: Robotterne er klar til at arbejde for dig