Smart City – når verdens byer bliver intelligente og digitale

Digitaliseringen gør det muligt at levere smarte løsninger til verdens byer. Potentialet er enormt, det kræver blot, at private og offentlige virksomheder påtager sig ansvaret for at levere løsningerne.

Smart City - urbaniseriing - teknologi - digitalisering

Smart City: Begrebet Smart City dækker over er en bølge af digitale løsninger, som tilsammen skaber unikke muligheder for verdens hastigt voksende storbyer.

Det unikke ved Smart City er inddragelsen af data og information fra borgerne i samfundet og forskellige sektorer, så som omsorgs– og trafiksektoren.

I Danmark kommer mange Smart City-løsninger via OPI-aftaler som er offentlige og private instanser der udvikler innovative digitale løsninger. I den mere håndgribelige ende kan man tage det, at man som borger i Danmark kan følge sin sag hos kommunen online. Der arbejdes også på at udvikle intelligente plastre og bandager, som sender data til hospitalet omkring en patients tilstand.

Smart city og smart hovedstad

I København arbejder kommunen blandt andet på at digitalisere to områder: 

  • Optimering af affaldstømningen i kommunen. Ideen er, at der i skraldespandene sidder små sensorer, som registrerer, hvor fyldt en skraldespand er. Det kan optimere hvor og hvor ofte diverse skraldespande skal tømmes.
  • Overvågning af luftforurening. Her er sensorer er opkoblet til et netværk, som giver data på mængden af forurening i luften. På den måde kan man hjælpe borgere til at undgå visse områder i byen.  

Københavns Kommune har etableret et særligt laboratorium for smart city-løsninger, Copenhagen Solutions Lab. Arbejdet foregår på tværs af kommunens forvaltninger og i partnerskab med virksomheder, universiteter og borgere for at udvikle og teste nye idéer, teknologier og løsninger til fremtidens grønne storby.

Smarte byer vokser frem

Bevæger vi os ud over landets grænser, er implementeringen af smarte digitale løsninger længere fremme.

I Kansas, USA, har teknologivirksomheden Cisco, i samarbejde med Sensity System, udviklet smart gadebelysning, som selvreguleres efter de mest optimale lysforhold, så både bilister og fodgængere oplever et mere behageligt lys på vejene.

Der findes også eksempler på lysreguleringer, som er udstyret med Wi-Fi, der automatisk modtager information om,  hvornår et udrykningskøretøj nærmer sig og derved sørger for at lyset er grønt på den rute som køretøjets GPS har sat.

Sensity System har ambition om at gøre gadebelysningen så digital, at det i fremtiden kan fungere som sensorer der automatisk kan dirigere bilister væk fra køer, fyldte parkeringskældre og give specifikke oplysninger om vej forhold, for eksempel hvor og hvornår en gade bør saltes og ryddes for sne. 

Smart City som nødvendighed

Smart City er ikke kun noget der kan fungere i de vestlige storbyer. En by som Beijing, Kina, har 21 millioner indbyggere og vokser med 700.000 indbyggere årligt. Byen har cirka 5 millioner biler, der kører på seks 6-sporede ringveje. Den syvende ringvej, som er under konstruktion, vil blive 1.000 kilometer lang. Affaldsproblemerne er enorme, energiforbruget er eksploderet, forureningen er alarmerende høj og trafikken snegler sig af sted.

Beijing er dermed selve essensen af de udfordringer, som Smart City begrebet skal kunne håndtere. 

I 2017 afholdt man i Beijing en tre dages messe med udstilling af løsninger  og en række regionale seminarer for at fremme arbejdet med at udvikle nye smart-city-teknologier.

For problemerne er mange, og formår blandt andet danske virksomheder, at udvikle smarte, digitale løsninger, som kan være med til at afhjælpe verdens storbyers problemer, har man et kæmpe eksportpotentiale.

Beijing er nemlig langt fra den eneste storby, der har brug for smarte digitale løsninger, som tager hånd om problemer. Urbaniseringen skaber et behov for smart cities, et behov, som er - og vil - være stigende i store dele af verden i fremtiden.

Se CNBCs video om Smart Cities i verden.

Smart City og de tilhørende redskaber skal altså ikke ses som et mål i sig selv, men som et middel til at skabe byer med højnet kvalitet og sikkerhed for de borgere, som bor der, og det må ses som værende et mål for mange byer.