Small data – når småt pludselig kan få en kæmpe betydning

Small Data er oftest noget, man overser. Men Small Data giver faktisk et bedre, og til tider mere personligt indblik i, hvordan konkrete problemer opstår, og hvordan de kan løses, til gavn for alle involverede parter.

Small-Data-Big-Data

I praksis kan det godt betale sig at lytte til borgeren og tænke Small Data i stedet for Big Data. Foto: Colourbox.

Small Data: Lad mig lige starte med at give en kort definition på, hvad Small Data er for en størrelse.

Allan Bonde, tidligere VP hos Actuate, beskriver nemlig præcist, hvad Small Data er:

 "Small Data connects people with timely, meaningful insights (derived from big data) organized and packaged – often visually – to be accessible, understandable, and actionable for everyday tasks".

Det sker ofte, at man som offentlig eller privat virksomhed overser de små ting, fordi man konstant søger efter det store mønster. Men små ting kan, for borgeren eller kunden, være store ting. Her kan man derfor score nemme points, hvis man formår at bruge de data, man får. 

Small Data udtrækkes blandt andet fra analysematerialet fra Big Data, og med Small Data kan man komme helt tæt på en given situation og analysere eventuelle problemstillinger og løsninger.

På den måde kan Small Data kan give ny indsigt og - hvis data bruges korrekt - gøre organisationens eller virksomhedens brugere og kunder gladere og mere tilfredse.

Small Data og kundetilfredshed

Tanken med at bruge Small Data fx  i forbindelse med borgertilfredshedsundersøgelse er, at man kan interagere på et mere personligt plan.

Forestil dig, at din organisation netop har modtaget resultatet af borgertilfredshedsundersøgelsen. Her er der - uha - borgere, som er utilfredse.

Ved blot at bruge Big Data kan man komme frem til, at alle de utilfredse borgere synes, at prisen for en ydelse er for høj. Nuvel. Men ved at bruge Small Data, som kan være at tage kontakt til den konkrete borger og gå i en dialog med vedkommende, finder man måske frem til, at det faktisk ikke har noget specifikt med prisen at gøre, men at andre ting spiller ind. I eksemplet har man netop indsamlet Small Data. Derfra kan man som organisation gøre noget konkret ved problemet og derved give borgeren en mere personlig og tilfredsstillende service. 

Fordelen ved at bruge Small Data er, at du - i sammenspil med Big Data - når hele vejen omkring og afdækker de reelle behov. Big Data giver dig kun indblik i dele af en historie, og oftest er datamængden så stor, at det "menneskelige" falder bort, og her er Small Data nøglen til succes.

Small Data er nemlig fokuseret på at inddrage det menneskelige i de analyserede data og tilsammen danner det grundlaget for, at virksomheder kan afdække reelle, menneskelige, behov og fremadrettet optimere de processer, som er vigtige for hver enkelt af deres kunder.