RPA er kommet for at blive

Robot Process Automation eller RPA er nu blevet en anvendelsesklar teknologi på linje med andre anerkendte softwareteknologier. Det fremgår af ny rapport om udbredelsen og anvendelse af RPA i Skandinavien, som offentliggøres i dag. Og selvom teknologien oplever en hype lige nu, har RPA overlevet døgnflue-stadiet og vil have sin berettigelse mange år fremover.

RPA og overvågning

Heldigvis er alle RPA-løsninger ikke lige sårbare over for ændringer i de enkelte systemer. Foto: Colourbox

RPA: Robot Process Automation har udviklet sig fra en lidt hypet teknologi baseret på screencapture-teknik til en moden teknologi, som vil have sin berettigelse mange år frem i tiden.

Det er en af konklusionerne i en rapport om udbredelsen af RPA-software i Skandinavien, som publiceres i dag.

Løsningerne er derude nu, og de bruges fornuftigt. Teknologien er robust, og de fleste organisationer og virksomheder vil kunne gå i gang i morgen og på få uger udvikle en rimeligt avanceret løsning og hurtigt opnå økonomiske og driftsmæssige fordele. Viceadministrerende partner, Søren B. Sørensen, Devoteam/HerbertNathan & Co

- Løsningerne er derude nu, og de bruges fornuftigt. Teknologien er robust, og de fleste organisationer og virksomheder vil kunne gå i gang i morgen og på få uger udvikle en rimeligt avanceret løsning og hurtigt opnå økonomiske og driftsmæssige fordele, siger viceadministrerende partner Søren B. Sørensen, Devoteam/HerbertNathan & Co, der er en af de danske virksomheder, som har specialiseret sig i at rådgive om RPA-løsninger: 

RPA forbinder ufleksible it-systemer
For Søren B. Sørensen er det mest overraskende i rapporten, at RPA-teknologien nu ikke alene anvendes til ren automatisering af rutinemæssige opgaver, men i stigende grad også anvendes af både offentlige og private virksomheder til at afhjælpe udfordringer skabt af ufleksible it-systemer.

- Rigtig mange offentlige og private virksomheder har af den ene eller anden grund bragt sig i en situation, hvor de har systemer, som ikke taler sammen. Her anvendes RPA i stigende grad til at forbinde systemerne og sikre, at data flyder på tværs af systemerne, forklarer Søren Sørensen.

De ufleksible systemer skyldes ikke nødvendigvis it-leverandørerne, men er ofte i lige så høj grad konsekvensen af den enkelte virksomheds eller organisations it-valg:

- Hvis en organisation har satset på egenudviklede systemer eller på best-of-breed-løsninger, vil man ofte på et tidspunkt få brug for at få systemerne til at tale sammen. Og det kan være både dyrt og tage tid.

Fordele og ulemper ved RPA
Selvom man hurtigt kan opnå resultater med RPA, er der dog både fordele og ulemper ved teknologien:

- Fordelene ved at automatisere arbejdsgange eller lappe på de ufleksible systemer ved hjælp af RPA er klare. Ofte er de både hurtigere og billigere end at anskaffe helt nye systemer eller få udviklet integrationer mellem systemerne, mener Søren B. Sørensen.

Faren ved at anvende RPA-teknologien på den måde er imidlertid, at man bliver sårbar over for ændringer i de enkelte systemer.

- Hvis systemerne ændres, skal robotterne også ændres. Så hvis man går den vej, kræver den samme governance i organisationen som ved alle andre typer software.

Heldigvis er alle RPA-løsninger ikke lige sårbare over for ændringer i de enkelte systemer. Efterhånden er de også udstyret med værktøjer til overvågning og fejlretning, der er med til at gøre opgaven overskuelig. Men det er alligevel vigtigt at understrege, at RPA-løsninger ikke bare er en opgave for forretningen, men også involverer it, så man sikrer løsninger, der holder, siger Søren B. Sørensen.

Finans og public sektor first movers
I rapporten har Devoteam/HerbertNathan & Co blandt andet set nærmere på fordele og ulemper ved brug af RPA, men også på, hvilke brancher der benytter softwaren i dag. 

Ikke overraskende er det først og fremmest finanssektoren og den offentlige sektor, som har taget RPA-teknologien til sig, forklarer Søren B. Sørensen:

- Begge brancher er kendetegnet ved at håndtere sager med lange beslutningsgange for mange borgere og kunder, hvor der samtidig er mange gentagelser og regler i forbindelse med sagsbehandlingen.

Døgnfluen eller …
Som rapporten understreger, er RPA med andre ord kommet godt i gang på markedet, og der vil den blive mange år frem.

- Umiddelbart kunne man jo spørge sig selv, hvorfor kunderne ikke bare anskaffer sig nogle nye og mere integrerede it-systemer, og hvorfor leverandørerne ikke bare automatiserer flere processer. Men der er mange årsager til, at det ikke altid vil være muligt – enten på grund af økonomien eller på grund af de systemvalg, kunden har truffet.

Så selvom RPA nok oplever en hype lige nu, er teknologien kommet for at blive. På lidt længere sigt bliver trenden nok, at leverandørerne af de store systemer begynder at indbygge RPA-teknologi i deres løsninger. Så hvis man ser på leverandørfeltet, vil det nok gå imod færre, men mere specialiserede RPA-leverandører kombineret med øget RPA-funktionalitet indbygget i de store forretningssystemer, mener Søren B. Sørensen, Devoteam. 

Om rapporten
Rapporten "RPA Software - an independent study of Robotic Process Automation Software in Scandinavia" er udarbejdet af Devoteam/HerbertNathan & Co, der bl.a. er specialiseret i anskaffelse af standardsoftware.

Rapporten bliver præsenteret på konferencen Forretningssystemer den 23. november 2017.