SF Ungdom: Spørgsmålet er, hvor gode vi bliver til at adoptere digitaliseringen

Digitalisering kan blive en større hjælp på sygehuset, i undervisningen og til andre kernevelfærdsopgaver.

Jacob Klivager, SFU

Digitalisering: Danmark skal være et stærkere og mere trygt digitalt samfund.
Derfor har SamfundsDesign givet de politiske ungdomspartier muligheden for at svare på, om de synes udviklingen går i den rigtige retning, og hvad de synes om, at Danmark skal være mere digitalt.

Formanden for SF Ungdom, Jacob Klivager Vestergaard mener, at digitalisering kan blive en større hjælp for borgerne end i dag.

Hvor vigtigt er det, at Danmark bliver et mere digitalt samfund?
Danmark er nødt til at følge med resten af verden, og vi skal gerne gå forrest ind i den digitale verden og samfund. 

Som velfærdssamfund er den nære kontakt i mellem mennesker altid vigtigt, og vi tror på at den digitale platform kommer til at være en hjælp til at få mere tid og mindre stress. Digitaliseringen kan blive en større hjælp på sygehuset, i undervisningen og til andre kernevelfærdsopgaver.

Hvor digitalt skal fremtidens Danmark være?
Vi mener ikke, det er et spørgsmål om, hvor digitalt Danmark skal være, men et spørgsmål om hvor gode vi er til at adoptere digitaliseringen. Vi kan med digitalisering få bedre adgang til oplysninger, information og være i kontakt med hinanden på lange afstande.

Hvilke muligheder og udfordringer ser du ved det digitale samfund?
Der kan være både mange muligheder forbundet med et mere digitalt samfund.

Der kan komme mere selvbestemmelse, flere løsninger på problemer, vi måske har i dag, og det kan give mulighed for at åbne demokratiet endnu mere op. Vi er med de sociale medier tættere på beslutningstagere, som kan se, hvis vi skriver eller kommenterer på deres digitale profiler. 

Digitalisering kan også åbne op for, at flere mennesker får mere at sige i beslutninger – måske online afstemninger?

Men digitalisering har også en bagside – hacking eller frygten for at blive hacket. Jo mere vi digitaliserer – jo mere er der også mulighed for, at folk kan misbruge, at alle er online – både i form af afstemninger, identitetstyveri og pengeoverførsler.

Derfor skal vi være sikre på, at vi kan stå i mod, hvis folk vil misbruge digitaliseringen.