Radikal Ungdom: Vi skal have indre frit marked for data

- Når man køber rettigheden til at sælge et digitalt produkt i EU, så skal man forpligte sig til at stille det til rådighed til alle andre EU-lande, Det mener Teknologi- og Forskningsordfører for Radikal Ungdom.

Baltazar Dydensborg - Radikal Ungdom

Det er vigtigt, at vi introducerer metoder til at sikre den software, vi betror vores data til mod ulovlig indtrængning, mener

Digitalisering: Danmark skal være et stærkere og mere trygt digitalt samfund. 

Derfor har SamfundsDesign givet de politiske ungdomspartier mulighed for at svare på, om de synes udviklingen går i den rigtige retning, og hvad de synes om, at Danmark skal være mere digitalt. 

Teknologi- og Forskningsordfører Baltazar Dydensborg, Radikal Ungdom, ser først og fremmest digitaliseringen af samfundet som en kæmpe mulighed:

- Digitalisering er en kæmpe mulighed for at effektivisere diverse processer, at gøre demokratiet og interaktionen med staten mere nær, og at muliggøre globalt samarbejde på hidtil ukendte måder.

Derfor ser vi det som et emne af yderste vigtighed, at Danmark griber muligheden for at blive mere digitalt som samfund, hvorend denne byder sig, mener Baltazar Dydensborg: 

- Det er dog stadig relevant at betragte hvert et tilfælde som enkelt sag, og ikke påskynde udviklingen i en sådan grad, at prisen ender med at være større end fordelen. Som generel betragtning ser vi det dog som meget vigtigt at Danmark tager del i og fremmer den digitale udvikling.

Hvor digitalt skal fremtidens Danmark være?

I Radikal Ungdom ser vi på fremtiden som en tid med kæmpe potentiale. Det inkluderer også fremtidens digitale samfund. Vi betragter langt hen af vejen processen som en naturlig udvikling til et mere effektivt marked, men ser ikke desto mindre ingen problemer med at fremme processen igennem forskellige politiske beslutninger de steder, hvor det kan være ønskværdigt at presse yderligere på.

Af den årsag kan vi heller ikke direkte svare på præcis, hvor digitalt fremtidens Danmark skal være. Vi stoler på, at markedet selv opbygger en balance i den private sektor, imellem på daværende tidspunkt tilgængelig viden og ressourcer, og fordelene ved digitalisering, imens vi i det offentlige påskønner enhver mulighed for at effektivisere og fremtidssikre samfundet.

Vi anerkender samtidig, at futurisme er en meget svær disciplin, og  at forudsige en fremtid i periferien af den teknologiske singularitet er noget, der i bedste fald er vanskeligt - og i værste fald - nærmest umuligt.

Rent idealistisk ser vi ingen problemer med et samfund, der i høj grad er digitaliseret. Og hvis det er den verden, hvori vi kan opnå den ideelle effektivitet og velfærd, så er vi på alle måder klar til at omfavne den.

Vi er nemlig langt hen af vejen meget optimistiske i forhold til enhver form for teknologisk løsning, der kan tilvejebringe et bedre samfund. Her ser vi digitalisering som en af processer, der har størst potentiale for netop dette.

Hvilke muligheder og udfordringer ser du ved det digitale samfund?

Vi tror på at digitaliseringen har rigtig mange fordele. Blandt dette kan det nævnes, at det tillader samarbejde og interaktion over lange distancer på en hidtil ukendt måde.

Et rigtig godt eksempel på dette må være det estiske identifikationssystem, der både på hjemmefronten, men også i form af e-citizenship systemet, som jeg ser som forbilledligt for fremtidens globale entreprenørskab.

Et andet godt bud på en mulighed ved digitalisering kunne være, hvordan det tillader os at simplificere og effektivisere processer, der før var enormt tidskrævende  eller økonomisk krævende.

Det kunne fx være i forbindelse med differentieret undervisning i folkeskolen, hvor undervisning med programmer, der automatisk tilpasser sig efter den form for undervisning, som den enkelte elev har brug for, og på den måde akkomoderer alle behov i en given klasse.

På nuværende tidspunkt ser vi mest teknologi som understøttende til traditionelle opgaver, men i fremtiden kunne man forestille sig, at teknologien helt kunne overflødiggøre nogle af de gamle processer, som vi før har skullet beskæftige os med.

Et tredie sted, hvor øget digitalisering for os at se har et stort potentiale, er i forbindelse med digital handel. Vi ønsker i Radikal Ungdom et indre marked for data i Europa, med fri bevægelighed for samme. Det betyder, at når man skal købe rettigheden til at sælge et digitalt produkt i EU, så forpligter man sig samtidig til at stille det til rådighed til alle andre EU-lande, i modsætning for på nuværende tidspunkt, hvor geografiske grænser forhindrer indkøbet af fx e-bøger fra hjemmesider med hjem i et andet EU-land.

Den slags fremskridt leder selvfølgelig også til udfordringer. I forbindelse med overflødiggørelse af processer er det problematisk, hvis vi ender med en stor befolkningsgruppe, der bliver underlagt teknologisk betinget arbejdsløshed. Måden, vi ønsker at modvirke dette på, vil være gennem efteruddannelse af folk, hvis kompetencer bliver udkonkurreret af maskiners effektivitet og lave marginalomkostninger. Det vil generelt inkludere at uddanne de individer i, hvordan man arbejder med digitalisering og teknologi selv, så de får potentialet til at hjælpe med at bidrage til udviklingen af nye og bedre metoder inden for det fag hvori de originalt var uddannet, gennem digitale løsninger, der er mere effektive end en enkelt persons arbejdskraft.

Et andet problem der naturligt vil kunne opstå, når vi overlader mere af vores arbejde og liv til digitale processer, vil være sikkerhed.

Hvis vi lader software stå for identifikation af vores borgere eller undervisning af vores børn, stiller vi os selv sårbare over for folk, der kan udnytte den softwares fejl og mangler for egen vindings skyld. Derfor er det vigtigt, at vi sammen med udviklingen i den digitale retning, introducerer metoder til at sikre den software, vi betror vores data til mod ulovlig indtrængning. Vi ser gerne, at dette gøres ved at skabe øget incitament for virksomheder til at sikre deres software, før den går på markedet ved at lægge et øget ansvar for softwarefejl på dem. Herigennem håber vi at skabe incitament for virksomhederne til at betale en form for findeløn til hackere for at oplyse om fejlene i deres systemer, i stedet for at udnytte dem.

Overordnet er vi overvejende positive i Radikal Ungdom.

Vi tror på en lys fremtid med mange muligheder og bifalder ethvert initiativ, der vil komme denne i møde gennem digitale initiativer. Vi anerkender at der er nogle problemer der skal overvindes under vejs, men ikke desto mindre er vi indstillet på at omfavne fremtiden og dens goder.

Vi tror på den digitale verdens muligheder, og vi vil igennem vores politik gøre vores for, at de bliver udnyttet på bedste vis.