Konservativ Ungdom: Digitaliseringen er fantastisk, så længe vi tænker os om

Hverdagen mere digital for hvert sekund. Formår vi ikke at følge med den udvikling, kan vi som land se frem til en tilværelse som tredjerangsstat, mener landsformanden for Konservativ Ungdom.

Andreas Weidinger - Konservativ Ungdom

Hvor digitalt Danmark bliver afhænger af, hvor digital resten af verden bliver. Når det er sagt, har vi alligevel et ansvar for at stille spørgsmålstegn ved udviklingen. Ikke al udvikling og alle fremskridt er lige gode, mener landsformanden for Konservativ Ungdom, Andreas Weidinger. Foto: KU

Digital Ungdom: Danmark skal være et stærkere og mere trygt digitalt samfund.

Sådan lyder visionen i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for perioden 2016-2020. Men de beslutninger som træffes nu og den udvikling, som sættes i værk,  får konsekvenser mange år ud i fremtiden, også når vores nuværende politikere er gået på pension.

Derfor har SamfundsDesign givet de politiske ungdomspartier muligheden for at svare på, om de synes udviklingen går i den rigtige retning, og hvad de synes om, at Danmark skal være mere digitalt.

Landsformanden for Konservativ Ungdom, Andreas Weidinger Ungdom kalder det helt afgørende, at Danmark bliver et mere digitalt samfund:

- Det er afgørende, at Danmark tør gå i forreste række, når det handler om digitalisering. Uanset om vi vil det eller ej, bliver hverdagen mere digital for hvert sekund. Formår vi ikke at følge med den udvikling, kan vi som land se frem til en tilværelse som tredjerangsstat. Vi har altså ikke det store valg: fremtidens præmis er digital. Danmark skal altså være frontløber i det digitale kapløb, men ikke glemme vores egne værdier og tillidsfulde levevis i processen.

Hvor digital skal fremtidens Danmark være?
Hvor digitalt Danmark bliver afhænger af, hvor digital resten af verden bliver. Når det er sagt, har vi alligevel et ansvar for at stille spørgsmålstegn ved udviklingen. Ikke al udvikling og alle fremskridt er lige gode. Det er altså af stor vigtighed, at vi ikke i blindhed køber ind på digitaliseringens præmisser, når det f.eks. kommer til anvendelsen af persondata og centralisering af borgernes personfølsomme oplysninger.

I skolen bør vi eksempelvis sætte ind, så eleverne lærer mere om teknologisk udvikling og den digitale virkelighed. De skal udstyres med værktøjer og en forståelse for digitaliseringens muligheder og begrænsninger.

Hvilke muligheder og udfordringer ser du ved det digitale samfund?
Det er altså fastslået, at der både er positive og negative sider af den digitale udvikling. 

For digitaliseringen er grundlæggende en positiv udvikling. Den rummer et væld af muligheder og er et produkt af flere årtusinders udvikling. Vi har i dag adgang til mængder af information som de græske filosoffer ville falde i svime over. Vi kan udrette bedrifter, man hidtil kun turde drømme om.

Vi står med store muligheder og megen magt. En magt vi alle forhåbentligt kan håndtere – en magt mellemøstlige stater og grupperinger allerede har udnyttet. IS har eksempelvis formået at rekruttere terrorister fra vestlige lande ved hjælp af internettet. Mange af de rekrutterede personer har haft en relativt normal opvækst, men er alligevel, blevet grebet af IS.

Digitaliseringen kan skabe afstand, skabe kløfter mellem mennesker og kan betyde at menneskelig nærkontakt bliver en sjældenhed. Hvis der er én ting, jeg ønsker man skal tage med fra dette, er det at spørgsmålet ikke er om fremtiden er digital; spørgsmålet er, hvordan vi som samfund skal håndtere den. Med de uendeligt store muligheder følger også et ansvar.

Hvis vi håndterer digitaliseringen rigtigt og forholder os kritisk til problemstillingerne, så kan vi sikre det fantastiske liv digitaliseringen kan skabe for Danmarks borgere, siger landsformanden for Konservativ Ungdom, Andreas Weidinger.