Data Analytics i det offentlige er fortsat i sin vorden

Terrabytes af data ligger i dag på de offentlige servere. Det er imidlertid kun en brøkdel af dataene, der bruges til at skabe en mere intelligent datadrevet offentlig sektor. Udfordringen er, at det fortsat er svært at skabe meningsgivende sammenhæng mellem de databærende systemer, mener divisionsdirektør Johnny Iversen, EG Citizen Solutions.

Data-Analytics-på-vej

Ordene og forventningerne til udbyttet af at anvende data til at skabe en mere velfungerende datadrevet offentlig sektor er på plads. Foto: Colourbox

Data Analytics: Datadrevet beslutningsstøtte, business intelligence, Data Analytics.

Ordene og forventningerne til udbyttet af at anvende data til at skabe en mere velfungerende datadrevet offentlig sektor er på plads.

Men brugen af data er reelt stadig kun i sin vorden, mener divisionsdirektør Johnny Iversen, EG Citizen Solutions. 

- Reelt er vi ikke kommet ret langt, hvis vi ser på det som adgang til data på tværs af systemerne, mener Johnny Iversen.

Hvis man ser på de business intelligence-værktøjer, som vi har koblet op på vores lønsystem, så kan man fx enkelt hente data ind fra andre kilder og distribuere — og samarbejde om — analyser på tværs af organisationen. På den måde får alle adgang til samme datasæt og kan træffe beslutninger på et ensartet datagrundlag. Men det kræver lettere adgang til data, siger Johnny Iversen:

- Ganske vist er vi kommet rigtig langt nogle steder, men vi bruger fortsat uforholdsmæssig lang tid på at indsamle data fra forskellige systemer og få dem konsolideret, vasket og gjort klar til at kunne bruges til beslutningsstøtte, mener Johnny Iversen: 

- I sidste ende er vi som it-leverandører nødt til at arbejde tættere sammen for at skabe større værdi for vores fælles offentlige kunder, tilføjer han.

Læs mere om vores business intelligence-løsning.

Se videointerview med divisionsdirektør Johnny Iversen, EG Citizen Solutions, hvor han kommer med sit bud på, hvor langt vi er kommet, og hvad der er barriererne for udveksling af data på tværs af systemer.