Big Data: Det offentlige skal fokusere mere på next best action

Både kommuner og regioner kan med fordel skæve til erfaringerne med Big Data fra det private erhvervsliv, hvis de vil udvikle nye standarder for ledelsesinformation.

Ole Møller Madsen, Senior Industry Specialist, EG, er specialist i dataanalyse, og han mener, at den måde det offentlige ser på dataanalyse og ledelsesinformation er uambitiøs.

SamfundsDesign har derfor bedt om hans vinkel på, hvordan kommuner og regioner kan gribe arbejdet bedre an ved at inddrage erfaringer fra den private erhvervsliv og fokusere på next best action.