Adgang til data ikke længere cutting edge

Tidligere var kommunerne afhængige af få it-leverandører, som leverede de store databærende systemer. De dage er forbi. Nu står kommunerne langt friere i deres valg af leverandør og kan derfor i langt højere grad bestemme, hvem der skal hjælpe dem med at bearbejde deres data.I dag kan alle it-leverandører i princippet blive betroet arbejde med data på lovlig vis, mener direktør Morten Lindblad, Dataproces.

Adgang-til-data-for-alle

Alle it-leverandører kan blive betroet at udføre opgaver med offentlige data, hvis fx kommunerne, som ejer data, ønsker det. Foto: Colourbox

Data: Data er guld. Derfor havde de traditionelle leverandørerne af det offentliges store it-systemer for bare få år siden gyldne dage, fordi systemerne var fyldt med persondata og gigabytes af transaktionsdata. Da de få leverandører sad tungt på data, var det svært for konkurrenterne at få adgang til at hjælpe kommunerne med at udnytte data.

- Men nu står kommunerne langt mere frit, når de skal vælge it-leverandør. De har dermed også fået langt større frihed til at bestemme, hvem der skal være deres databehandlere og evt. tilføje flere databehandlere.

I praksis betyder det, at alle it-leverandører i dag kan blive betroet at udføre opgaver med offentlige data, hvis fx kommunerne, som ejer data, ønsker det, siger Morten Lindblad, der er direktør for it-virksomheden Dataproces.

Integrationer og RPA-teknologien

Den langt mere direkte adgang til at arbejde med data, som er skabt af blandt andet integrationer, direkte dataudveksling mellem de databærende systemer og RPA-teknologien, har derfor  ændret markedet grundlæggende.

- Nu handler offentlig digitalisering ikke længere så meget om, hvem der har data, og hvor data ligger, men i langt højere grad om, hvad man egentlig kan og vil bruge de store mængder offentlige data til, siger Morten Lindblad:

- Vi er med andre ord gået fra dataens tidsalder og trådt direkte ind i algoritmens tidsalder, mener Morten Lindblad.

Se interviewet med direktør Morten Lindblad, Dataproces.