Socialpædagogisk videnbank

Videnbank

Indskuddet i videnbanken besår af gode erfaringer og best practice

Socialpædagogerne har oprettet en særlig videnbank på nettet, hvor socialpædagoger, studerende, undervisere, konsulenter, brugere med flere kan søge efter oplysninger og få inspiration til det socialpædagogiske arbejde. 

I videnbanken kan man finde artikler inden for områderne: 

  • Brugerfortællinger 

  • Praksisfortællinger 

  • Dokumentation og udviklingsarbejde 

  • Undersøgelser og evalueringer 

  • Forskning 

  • Lærebøger og værktøjer. 

Man kan fx finde kandidatafhandlingen Digitalisering af specialinstitutioner – konsekvensanalyse fra Syddansk Universitet om konsekvenserne af digitaliseringen på tre sociale specialinstitutioner. 

Gå selv på opdagelse i Socialpædagogernes Vidensbank