Håndbog fra Socialstyrelsen understøtter resultatdokumentation

Faser

Socialstyrelsen har udgivet en håndbog om resultatdokumentation til landets ca. 2.000 sociale tilbud for børn, unge og voksne. Håndbogen skal understøtte den faglige læring og metodiske udvikling, der foregår i tilbuddene – og det gør den! 

Jeg kan absolut anbefale at læse håndbogen, da den indeholder gode beskrivelser af resultatdokumentation i praksis og værktøjer til, hvordan man kan arbejde med resultatdokumentation. 

For mange praktikere i de enkelte dag- og døgntilbud er det ofte en udfordring at få udarbejdet den resultatdokumentation, som i dag kræves af blandt andet socialtilsynet. Hvor skal man starte, og hvad er vigtigt at måle på? 

Opgaven med effektmåling af sociale indsatser på det specialiserede socialområde er dog blevet hjulpet ekstremt godt på vej af udviklingen og implementeringen af de to nationale udredningsmetoder, ICS til børn og unge-området og Voksenudredningsmetoden (VUM) til voksenhandicapområdet. 

VUM har som fælles metode og dermed fælles sprog på tværs af myndigheder og udførere fx skabt det optimale grundlag for en sammenhængende og helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum. Samtidig sikrer fagmetoden en systematisk faglig dokumentation hos udførerne og bidrager på den måde til at skabe et bedre liv for borgeren gennem en målbar udvikling. 

Socialstyrelsens håndbog er udarbejdet af Rambøll, som vi også har haft et godt samarbejde med i forbindelse med udviklingen af Indikator 2.0 sammen med Esbjerg Kommune. Jeg tror derfor, at håndbogen kan være med til at gøre en stor forskel på det sociale område, hvor der netop i disse år er stort fokus på, hvad der virker, og hvordan vi kan gøre varme hænder endnu varmere, uden at det koster samfundet mere. 

Håndbogen fra Socialstyrelsen vejleder om, hvordan data om målgrupper, indsatser og resultater kan indsamles og indgå i videngrundlaget for den enkelte indsats.