EU-flertal bag fælles krav til robotter

Et flertal i EU-Parlamentet har stemt for resolution, der skal sikre fælles etiske regler og ansvarsbestemmelser for anvendelsen af AI og robotter i Europa.

Robot Brain

EU bør have fælles regler for robotter

EU Kommissionen bør udarbejde fælles EU-regler for den hastigt voksende robotteknologi, blandt andet for at kunne håndhæve fælles etiske standarder og placere ansvar for ulykker med førerløse biler mm.

Det udtaler Europaparlamentet, der har stemt om en fælles resolution, i,en pressemeddelelse .

MEP'erne vil bede EU-Kommissionen om at foreslå regler om robotteknologi og kunstig intelligens for at udnytte deres økonomiske potentiale og sikre en fælles standard niveau for sikkerhed og tryghed.

De opfordrer til en obligatorisk forsikringsordning og en supplerende fond for at sikre, at ofre for ulykker, der involverer førerløse biler er fuldt kompenseret.

MEP'erne beder også Kommissionen om at overveje at oprette en særlig juridisk status for robotter i det lange løb, for at fastslå, hvem der er ansvarlig, hvis de forårsager skader.

Den hurtige udvikling af robotter kan resultere i ændringer på arbejdsmarkedet gennem oprettelse, fordrivelse og tab af visse job. MEP'erne opfordrer Kommissionen til at følge disse tendenser nøje.

Resolutionen blev vedtaget med 396 stemmer for, 123, idet 85 hverken stemte for eller imod. 

Kommissionen er ikke  forpligtet til at følge Parlamentets henstillinger, men skal angive sine grunde, hvis den nægter.

Ovenstående er i øvrigt i store træk oversat af Google Translate - en robot.

Læs derfor selv hele pressemeddelelsen