De humanoide velfærdsrobotter kommer

Robotter

Kan en robot supplere socialpædagogens indsats i arbejdet med børn med autisme?   
Kan dens kollega overtage nattevagten uden at blive søvnig? De fleste af os har nok haft en nervøs trækning i mundvigen og en lidt science fiction-agtig skepsis, når talen er faldet på robotter. Men virkeligheden er, at der i flere år er sket en revolutionerende udvikling inden for robotteknologien, der gør robotterne mere og mere hverdagsagtigeI dag samler robotterne vores biler, plukker vores æbler og går i krig for os, ligesom de fleste af os har stiftet bekendtskab med robotstøvsugeren og robotplæneklipperen. Derfor bør det næppe undre nogen, at robotterne nu i stigende grad også bevæger sig ind på det specialiserede socialområde.  

Træningsrobotter og nattevagter 
En af de virksomheder herhjemme, der beskæftiger sig med blandt andet sociale træningsrobotter og andre robotter til lærings-, social- og sundhedsområdet, er Blue Ocean Robotics i Odense. Her arbejder projektleder Rikke V. Risager blandt andet med den humanoide robot Zeno, der fx kan bruges til samtaleøvelser for børn og unge med autisme. Ligeledes arbejdes der med telepresence-robotter som VGo, der fx kan supplere det fysiske sengetjek på beboernes stuer om natten eller gøre det muligt for et barn at "gå i skole hjemmefra", selv om barnet er langtidssygemeldt. 

"Jeg er ikke i tvivl om, at de sociale robotter kommer til at spille en større og større rolle på både det sociale område og på læringsområdet.  

I Danmark har vi blandt andet testet robotter som ZenoRomiboQueBall og Nao i samarbejde med Billund Kommune, Odense Kommune og Autisme Center Vestsjælland, og vi har strategisk samarbejde med UC Sjælland og et projektsamarbejde med UC Lillebælt på velfærdsområdet.  

Og den forskning, der forefindes vedrørende sociale robotter og autisme, hovedsageligt amerikanske resultater, understøttes af vores egne erfaringer. Vi oplever, at træningen med disse robotter kan have adskillige positive effekter i forhold til børn og unges læringsevne både fagligt og socialt", siger Rikke V. Risager. 

"Børn, der er sammen med en social robot, kan opleve en større koncentrationsevne, og at læringsmiljøet er meget genkendeligt, trygt og gentagende, hvilket for mange af disse børn er meget vigtigt. Robotten kan tilbyde en mindre kommunikationstung læringsvej, forstået på den måde, at børnene kun skal forholde sig til robottens instrukser, kommandoer og ønsker for interaktionen.  

 
Den professionelle person, der deltager i en træningssession, får dermed en ny rolle som facilitator vedrørende barnets interaktion med den sociale robot. For nogle af disse børn med autisme kan det at forholde sig til andre menneskers udtryk, adfærd og intentioner være meget udfordrende. Den professionelle teamer nu op med barnet om noget "fælles tredje", og på den måde får barnet et muligvis tryggere og til tider mere motiverende læringsrum.

Herudover kan børn med autisme generelt være tiltrukket af teknologi. Desuden giver teknologien mulighed for, at de sociale træningsrobotter kan bruges på forskellige sprog, så børn med andre modersmål end dansk også kan bruge dem", siger Rikke Risager. 

Her er fire robotter, der er på vej ind på de sociale tilbud. 

QueBall – den intelligente bold 
QueBall er, som navnet antyder, en bold, der kan bevæge sig rundt, kommunikere ved hjælp af lyd, hastighed og lys samt opfange og reagere på berøring. 
QueBall indgår som et redskab for pædagogen, der ved hjælp af en tablet kan sammensætte og indstille træningen efter barnets individuelle behov, forudsætninger og interesser. QueBall kan dermed indgå i træningen af en bred vifte af sociale kompetencer, som fx intention, interaktions-flow og begreber. QueBall er især velegnet til fysisk-rettede træningsforløb, til mindre børn og mennesker med nedsat psykisk funktionsevne. 
Se video om QueBall 

Zeno – humanoiden med mimik 
Zeno er en såkaldt humanoid robot – en menneskelignende robot på knap 69 cm, der kan gengive forskellige ansigtstræk. Zeno har en kompleks ansigtsmimik, idet den kan bevæge øjenbryn, øjne og mund og dermed efterligne menneskelige ansigtsudtryk. 
Det hjælper især børn, der har svært ved at vise og forstå følelser. Zeno kan gå på sine ben og udføre øvelser fra knæled og skulderled. Zeno er installeret med kunstig intelligens og vision-syn, så den på avanceret vis kan kommunikere med barnet og føre samtaler. 
Zeno bliver således en træningspartner, der kan give anerkendende feedback, når barnet agerer hensigtsmæssigt på sessionerne. 
Robotten Zeno fra PATRIA-projektet, er støttet af Region Syddanmark og EU.

Nao – leger og roser 
Træningsrobotten Nao kan bevæge alle kropsled og dermed vise, hvordan barnet skal bevæge sig i en session. Samtidig er Nao installeret med kunstig intelligens, så den på avanceret vis kan kommunikere med barnet og føre dialogbaserede samtaler. Dermed er Nao både en utrættelig træningspartner og roser også barnet, når barnet agerer hensigtsmæssigt i sessionerne. Nao er god til at assistere barnet med at udvikle lærings- og adfærdsmål, da robotten er med til at gøre læring til en leg og i legen kan vise, hvordan forskellige adfærdsmønstre påvirker omverdenen. 
Se video med Nao 

Romibo – taler mange sprog 
Den sociale robot Romibo er en pelsklædt robot, som appellerer særligt til børn mellem 5 og 11 år og børn og voksne med udviklingsforstyrrelser.  

Den er blød og kan køre rundt, og via en iPad kan man som professional selv skrive, hvad den skal sige, på det sprog, man ønsker, den skal tale. Romibo taler ca. 24 sprog. Romibo er særlig god til fremmedsprogsundervisning, hvor den bliver anvendt som "gæstelærer". Den er for mange børn tryghedsskabende og kan dermed være med til at understøtte et læringsrum, som muligvis er lidt udfordrende.  
Se video med Romibo 

 
Læs mere på www.blue-ocean-robotics.com/ 

Annonce
Annonce